Aktuellt om Nyhetsbyrån Siren

 • 2017-06-02

  Sirens nya medarbetare: Robotea

  Siren har använt sig av textproducerande robotjournalistik sedan 2008. Nu tar nyhetsbyrån nästa steg. Redaktionens nya medarbetare Robotea analyserar, sorterar – och nyhetsvärderar. Allt genom artificiell intelligens.

  – Framöver kan en reporter i princip få jobb utlagda på sig av en robot, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius.

   

  Fler och mer detaljerade nyhetstexter – snabbare än tidigare. Det blir några av de förändringar som Sirens kunder kommer att märka av när den nya roboten nu sätts i arbete. Dessutom kommer den tekniska lösningen att frigöra mer utrymme för kvalificerad journalistik.

  – Jag ser det här som början på en stor förbättring av våra arbetsmetoder. Vi har högskoleutbildade reportrar med specialistkompetens, som tidigare tvingats lägga mycket tid på att hantera tusentals filer manuellt. Framöver kommer de att få mer tid till journalistik.

   

  Bakom det omfattande arbetet med Robotea står Sirens CTO Martin Fredriksson.

  – Det händer väldigt mycket inom robotjournalistiken. Jag är stolt över att Siren leder den utvecklingen, och ligger längre fram än någon annan redaktion just nu, säger han.

  Ett självlärande skript hanterar en enorm mängd dokument, analyserar dem, och skickar handlingarna vidare till rätt ställe. Vissa går till Sirens reportrar, som sköter den mest kvalificerade bearbetningen.

  – Modellen gör att vi kan lägga reporterkraften där den gör som mest nytta, säger Emma Boëthius.

   

  Som ett led i detta hanteras ett mellanskikt av dokument med hjälp av "artificiell artificiell intelligens". 

  Genom automatiserade processer sker mänsklig handpåläggning, i samverkan med de olika skripten. Det innebär att roboten skickar vidare vissa handlingar till plattformsbaserade frilansare i flera olika länder, som genom enkla metoder fyller i vissa fält. Hanteringen är instrumentell, och helt språkoberoende. I nästa steg tar skriptet över igen. 

   

  Andra nyhetsunderlag styrs vidare mot en helt och hållet teknisk textframställning. Därmed sker vissa processer då offentliga handlingar begärs ut, textbearbetas, nyhetsvärderas och skrivs – utan att en enda anställd behöver utföra någon manuell arbetsuppgift.

  – Det här är otroligt spännande. Utöver att skapa texter har vi nu lärt en robot att faktiskt sköta en del av nyhetsvärderingen. Sirens robotjournalistik har nått en ny nivå, säger Emma Boëthius.

 • 2016-12-07

  Sorry – vi gav din julgåva till någon som behövde den bättre

  Istället för att skicka julkort eller julgåvor till kunder och leverantörer väljer Siren att köpa skolmat till fattiga elever i Bangladesh. Där skapar maten, tillsammans med skolgången, förutsättningar för barn att få ett bättre liv.

  Siren har bidragit med 250 skolluncher, nästan ett helt års skolmat för en elev.

  Insamlingen sker via Läkarmissionen, som sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. Årligen förmedlas cirka 100 miljoner kronor till hjälpinsatser i fyra världsdelar.

 • 2016-12-02

  Storsatsning på grafik

  Siren storsatsar på databasjournalistik och grafik. Sedan ett par veckor tillbaka skickar nyhetsbyrån ut en publicerbar graf om dagen - för varje län.

  - Det här är ett väldigt spännande projekt, som redan tagits emot väl ute på redaktionerna. Grafiken är interaktiv, mobilanpassad och tillför mycket till våra gedigna statistikjobb, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius.

   

  Ansvarig för det löpande arbetet är reportern Anna Norberg, som närmast kommer från Ekot.

  - Anna har specialistutbildning inom databasjournalistik från Södertörn och Stanford och stor kunskap om grafik. Siren befann sig redan tidigare i framkant när det gäller att gå på djupet och sammanställa stora mängder statistik. Nu tar vi nästa steg, säger Emma Boëthius.

  Genom det nya projektet ökar de databasdrivna grävjobben rejält i frekvens. Dessutom tillförs en regelbundenhet. Varje dag under testperioden kan redaktionerna räkna med en lokal graf för sina respektive län, som visar upp aktuella förhållanden på lokal nivå. Även grafik för hela Sverige skickas med, för att visa hur det ser ut på riksnivå. Grävjobben kan handla om allt från medicin och vård till klimatfrågan eller poliskrisen. Utöver grafiken tillförs alltid en analyserande del, genom en kommentar från en insatt person.

  - Vi har ett ambitiöst förhållningssätt till de här jobben, som framför allt ska ha en mycket stark lokal relevans för de många orter som vi hjälper till att bevaka, säger Emma Boëthius.

  Grafiken får publiceras både på webben och i print. Digitalt blir resultatet allra bäst om graferna bäddas in, med hjälp av den som kod bifogas i utskicken.

 • 2016-11-23

  Ny robot för lokal ekonomibevakning

  Nyhetsbyrån Siren breddar sin lokala ekonomibevakning. Rejält. Från och med i höst får du som användare nyheter om alla nystartade aktiebolag - och om samtliga konkurser - i de kommuner som intresserar dig.

  Utskicken tas fram av en ny nyhetsrobot, som sammanställer och bearbetar information om företagen från flera olika källor. Den text som sedan genereras innehåller bland annat

  uppgifter om vilken verksamhet berörda företag bedriver, hur många anställda de har, och aktuella finansiella nyckeltal.

  - Vi är jätteglada över att kunna stärka ekonomibevakningen så effektivt. Det här innebär att vi kan leverera en större mängd värdefulla underlag för lokala ekonomiartiklar, på väldigt regelbunden basis, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius.

  Nyheterna ingår i basutbudet och kostar alltså ingenting extra.

 • 2016-11-15

  Robotsamarbetet mellan Siren och Journalism++ fortsätter

  Nyhetsbyrån Sirens samarbete med datajournalistikbyrån Journalism++ och roboten Marple fortsätter under 2017.

  – Vi är jätteglada över det här. Testet med Marple har fungerat över all förväntan, och genererat mängder av bra lokalnyheter, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius.

  Nyhetsroboten Marple gräver fram lokala nyheter baserade på anmärkningsvärda avvikelser i offentlig statistik. Pilotprojektet inleddes redan i somras med nyheter om anmälda brott från Brottsförebyggande rådet, och har sedan dess utökats till att omfatta även bostadsaffärer och lokal arbetslöshetsstatistik.

  Marples statistikarbete har resulterat i nyheter om allt från ficktjuvsproblemen i Göteborg och villaförsäljningsboomen i Hälsingland till arbetslösheten bland utlandsfödda i Värmland.

  – Det här är nyheter som inte hade kunnat tas fram på något annat sätt. De bidrar verkligen till en ökad kunskap om lokalsamhället, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius.

  Marple har utvecklats av Journalism++ och statistikern Måns Magnusson med stöd av Google Digital News Initiative.

  – Resultaten hittills har varit mycket lovande. Vi ser att statistikfynden både leder till genomarbetade stora nyheter och korta, snabb webbpubliceringar, säger Jens Finnäs, grundare av Journalism++ Stockholm.

 • 2016-11-09

  Nyhetsbyrån Siren utökar bevakningen av lokal brottslighet

  Samtliga strafförelägganden från Ekobrottsmyndigheten. Och alla från Tullverket. Det ingår i Sirens nya utökade bevakning av specialbrott på lokal nivå.

  - Den här typen av handlingar kan innehålla väldigt spännande historier. De rymmer ofta intressanta människoöden, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius.

  Såväl Ekobrottsmyndigheten som Tullverket har egna åklagare, som utfärdar strafförelägganden för den speciella typ av brottslighet som rör myndigheterna. Nu granskar vi på Siren även dessa handlingar, för att vaska fram intressanta nyheter gällande de brott som lagförs utan domstolsförhandling.
  Genom den nya bevakningen fångar vi upp alla ekobrott med lokalt nyhetsvärde, och skickar ut dem till berörda orter. Dessutom får du som Sirenanvändare information om samtliga tullbrott och smugglingsbrott som är relevanta för dina kommuner, vilket innebär att du får kännedom om alla fall där personer i ditt område åkt fast i tullen och får böta.

 • 2016-10-26

  Svea hovrätt vinner Årets registratur

  Sirens chefredaktör Emma Boëthius, chefen för arkiv och registratur på Svea hovrätt

  Marita Bjelkendal och Sirens nyhetschef Ulf Fahlén.

   

   

  Nyhetsbyrån Sirens hederspris Årets registratur 2015 går till Svea hovrätt. Hovrättens registratorer får priset för "sin tillmötesgående attityd, sin snabbhet och sin noggrannhet".

  - Att registratorerna inom rättsväsendet gör ett bra jobb är avgörande för offentlighetsprincipen, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius.

  Årets registratur är Sirens pris för att värna om offentlighetsprincipen. Det här är åttonde gången utmärkelsen delas ut. Ceremonin blev i år extra symbolisk, då vår svenska tryckfrihetsförordning just nu firar 250 år.

  - Insyn i det offentliga är en förutsättning för demokrati. Registratorerna vid Svea hovrätt gör varje dag sitt bästa för att värna om den här viktiga principen, som ingår i Sveriges grundlag, säger Emma Boëthius.

  Insyn i just rättsväsendet tillhör de viktigaste förutsättningarna för en trygg rättsstat.

  - Vi på Siren tillhör de journalister som kämpar allra mest för offentlighetsprincipen, och vi är dagligen tacksamma för det viktiga jobb registratorerna gör.
  Siren är störst i Sverige på myndighetsbevakning och har en unik insyn i hur landets registratorer lever upp till de krav som ställs på skyndsamhet och transparens. Nyhetsbyrån värnar om offentlighetsprincipen i praktiken och tar ofta strid i domstol när dess journalister upplever att öppenheten är hotad. Varje dag förser Siren cirka 200 medieföretag med information hämtad ur offentliga källor.

   Juryns motivering lyder:
  ”Svea hovrätts registratur har med sin positiva och tillmötesgående attityd, sin snabbhet och sin noggrannhet varit ett föredöme i fråga om rättssäkerhet och transparens. De effektiva och trevliga registratorerna hos hovrätten värnar om den svenska offentlighetsprincipen, och bidrar genom sitt arbete till att stärka och kvalitetssäkra den journalistiska rättsbevakningen över hela landet. ”

   

  Tidigare vinnare är:

  2015: Skatteverket

  2014: Konsumentverket

  2013: Förvaltningsrätten i Stockholm

  2012: Justitieombudsmannen

  2011: Hovrätten för Nedre Norrland

  2010: Arbetsmiljöverket

  2009: Socialstyrelsen

 • 2016-10-25

  Mobile Stories besökte Siren

  Journalisterna på Mobile Stories, som riktar sig till unga, har gjort ett reportage om arbetet på Nyhetsbyrån Siren. Läs det här!

 • 2016-10-18

  Siren stärker sin kommunbevakning

  En kommunanställd i Jönköping som varit full på jobbet. En anställd inom Knivsta kommun som misstänks för oegentligheter vid utbetalningar. Och en boråsare som bröt mot regler om religiös påverkan genom att ta med sig koranen till ett boende för ungdomar. Det är exempel på färska nyheter som genererats av Nyhetsbyrån Sirens nya, utökade, kommunbevakning. 

  Från oktober månad får du som kund ta del av alla nya disciplinärenden mot anställda vid din kommun. Det innebär att vi skickar ut nyheter i samtliga fall där kommunens anställda agerat felaktigt – och arbetsgivaren därför vidtagit en disciplinåtgärd. I vissa fall blir påföljden en varning. I andra kan det gå så långt som till avsked.

   

  Missa inga nyheter i Sirens flöde: Logga in på kundwebben eller kontakta support@siren.se för att se till att du får all information som du har tillgång till. 

   

  Så här gjordes nyhetsunderlagen ut av Jnytt, Upsala Nya Tidning, och Borås Tidning:

  Kommunanställd var full på jobbet

  Anställd på Knivsta kommun stängs av

  Tog med Koranen – passerade gräns för religiös påverkan

   

 • 2016-10-03

  Utökat samarbete med J++

  Sirens samarbete med datajournalistikbyrån Journalism++ (J++) och dess nyhetsrobot Marple utvidgas. Från denna vecka kommer Sirens användare även att få tillgång till statistikuppslag framtagna utifrån Svensk Mäklarstatistiks data om fastighetspriser. Marple kommer till en början att hitta nyheter baserade på rekorduppgångar och rekordnedgångar gällande antal sålda bostäder, samt anmärkningsvärda prisförändringar.

  Nyhetsunderlagen levereras till berörda redaktioner tillsammans med en statistikfil och en grafikfil. Redaktionerna får använda data och grafik fritt, dock krävs en källhänvisning om att statistiken från Svensk Mäklarstatistik har bearbetats av Journalism++ och Nyhetsbyrån Siren.

  Eftersom Marple reagerar på statistiska avvikelser kommer nyhetsunderlag att levereras när sådana upptäckts. Inflödet kommer med andra ord inte att vara jämnt över tid. Vissa redaktioner kommer att få Marple-nyheter redan nu i veckan, medan andra kommer att få dem vid ett senare tillfälle. 

  Samarbetet är ett projekt som utvärderas fortlöpande. Har ni synpunkter, kommentarer eller frågor om Marple och samarbetet mellan Siren och J++, hör gärna av er till nyhetsdesken på telefon 08-408 802 00.

 • 2016-06-20

  Siren och J++ i robotsamarbete

  Med start denna vecka inleder Siren ett samarbete med några av landets främsta datajournalister på journalistikbyrån Journalism++ Stockholm (J++). Det innebär att Sirens användare kommer att få tillgång till statistikuppslag framtagna av J++ nyhetsrobot Marple, en tjänst som söker av stora mängder data på jakt efter intressanta avvikelser och trender. 

  I ett första skede kommer Marple att hitta lokala uppslag i Brottsförebyggande rådets statistik över anmälda brott. Underlagen levereras till berörda redaktioner tillsammans med en statistikfil och en grafikfil. 
  Redaktionerna får använda data och grafik fritt, dock erfordras källhänvisning till Siren/J++. 

   

  Har du frågor om Marple och samarbetet mellan Siren och J++, kontakta Sirens nyhetsdesk på nummer 08-408 802 00.

 • 2016-06-13

  Siren utökar bevakningen av HVB-hem

  Konflikter kopplade till nyetableringar av HVB-hem har blivit ett vanligt inslag i samhällsdebatten och medierapporteringen. I Nacka föredrog grannarna Hells Angels framför flyktingbarn, enligt DN. I Ljusne startade en ung kvinna en namninsamling mot ett HVB-hem, enligt Hela Hälsingland. Och även i bland annat Örebro, Haninge, Färjestaden och Strängnäs har HVB-planer mötts av protester under våren, enligt lokala medier.

  Nyhetsbyrån Siren har nu inlett en omfattande bevakning av tillstånden att starta nya HVB-hem i landets kommuner. Vi bevakar fortlöpande följande handlingstyper: 

  + Ansökningar om att få starta HVB-hem. 
  Här fångar vi upp ansökningar av såväl etablerade HVB-företagare som godhjärtade medborgare eller rena lycksökare. 

  + IVO:s avslag på ansökningar. 
  Vi bevakar vilka ansökningar som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av olika skäl säger nej till. Oftast beror det på brister i den planerade verksamheten. 

  + IVO:s tillstånd att bevilja HVB-hem. 
  Vi skickar ut besluten att bevilja tillstånd att etablera ett nytt HVB-hem. 

  I bevakningen ingår även stödboenden och LSS-verksamheter, enligt samma princip.
 • 2016-05-02

  Ulf Fahlén blir nyhetschef på Siren

  Reportern Ulf Fahlén tar över rollen som nyhetschef på Siren från och med maj. Ulf värvades till nyhetsbyrån 2014 från Expressen, och har tidigare jobbat på bland annat Arbetarbladet. Enligt Sirens chefredaktör Emma Boëthius kommer han att vara en nyckelspelare i det redaktionella utvecklingsarbetet.
  - Ulf är en otroligt duktig journalist, med en träffsäker språkkänsla och en fallenhet för nyhetsvärdering. Han har ovanligt lätt för att sätta sig in i komplicerade ärenden och lyfta fram det som är relevant och berör, vilket är själva kärnan i Sirens nyhetsarbete.
  Ulf Fahlén ser fram emot sin nya roll.
  - Det är förstås både hedrande och inspirerande att få chansen att vara med och utveckla en så vass och viktig redaktion som Siren, säger han.
  Som nyhetschef kommer Ulf bland annat att driva nyhetsbyråns pågående arbete inom robotjournalistik.
  - Redaktionen tar fram över tusen nyhetsutskick - varje dag. Vi har ett enormt material, och att skapa texter med hjälp av algoritmer är därför något som lämpar sig särskilt väl för just vår verksamhet, säger Emma Boëthius.
  Nyhetsbyrån Siren har jobbat med robotjournalistik under flera år, men är just nu inne i en extra expansiv fas.
  - Det här är en väldigt positiv utveckling. Vi ser över sätt att både förbättra och förenkla vårt nyhetsarbete. Ulf har en omfattande kunskap om våra olika flöden, och många kloka tankar om hur myndighetsbevakningen kan effektiviseras.

 • 2016-04-14

  Emma Boëthius ny chefredaktör på Siren

  Emma Boëthius tar över som chefredaktör på Nyhetsbyrån Siren efter Matti Larsson. Matti Larsson fortsätter som vd för bolaget.

   

  Emma Boëthius rekryterades till Nyhetsbyrån Siren från Expressen 2014, där hon jobbat i nio år, främst digitalt. På Expressen arbetade Emma bland annat som nyhetschef, nöjeschef och inhoppande editionschef. Hon var en av de redaktionella chefer som arbetat aktivt med utvecklingen av Expressens olika kanaler och nya affärsmodeller och satt under sex år med i Expressens digitala ledningsgrupp. Som reporter fick hon 2008 en hedersguldspade efter en granskning av Casino Cosmopol. Hon har också erfarenhet från lokalpress.

   

  På Siren har Emma Boëthius hittills arbetat som nyhetschef. I sin nya roll som chefredaktör kommer hon att få ett övergripande journalistiskt ansvar för nyhetsbyrån. Sirens vd Matti Larsson är mycket glad över att Emma tackat ja:

  - Emmas mångsidiga journalistiska kunskap och gedigna bakgrund som arbetsledare kommer att vara perfekt när hon nu tar över jobbet som chefredaktör. Hon har stor förståelse för våra kunders olika behov, viktig erfarenhet av förändringsarbete, en digital spetskompetens och ett fantastiskt driv.

   

  Emma Boëthius är hedrad av uppdraget.

  - Det här är ett drömjobb. Siren är en av Gräv-Sveriges viktigaste aktörer, och det enorma jobb våra medarbetare gör varje dag är unikt. Att få leda och utveckla det journalistiska arbetet på en så pigg och kunnig redaktion som Siren känns som en fantastiskt rolig utmaning.

   

  Nyhetsbyrån Siren skickar varje dag ut 3000 nyheter och nyhetsunderlag till stora och små redaktioner, över hela Sverige. Varannan sekund laddar ett nyhetsföretag ner en nyhet med Siren som källa.

  - Siren satsar just nu på stora utvecklingsprojekt. Vi lanserar just nu ett nytt arkivbolag tillsammans med Piscatus och utforskar samtidigt fler sätt att använda vårt unika och omfattande material. Det finns också mer att utveckla inom den robotjournalistik som vi jobbat med i flera år. Med Emma som chefredaktör känner jag mig trygg i att nyhetsbyråns journalistik vilar i goda händer, samtidigt som jag som vd får chansen att lägga mer kraft på att utveckla andra delar av Siren.

   

  Före mer information, vänligen kontakta:

  Emma Boëthius, 0702-235673

  Matti Larsson, 0722-135510
 • 2016-04-07

  Matti Larsson korad som Gräv-Sveriges elfte mäktigaste

  Sirens vd  Matti Larsson placeras återigen i toppen av listan över Sveriges mäktigaste grävande journalister, framtagen av tidningen Scoop. I år rankas han på elfte plats. 


  Matti Larsson är glad över att Nyhetsbyrån Sirens hårda arbete uppmärksammas.


  - Det är en väldigt hedrande placering. Siren gräver varje dag fram hundratals underlag för att tillfredsställa behoven hos redaktioner över hela Sverige. Vi fortsätter att förbättra tjänsten för varje år som går. Att nyhetsbyrån uppmärksammas på det här sättet är en viktig sporre att fortsätta det arbetet.


  Matti Larsson är extra stolt över att Scoop nämner Sirens kamp för att värna om offentlighetsprincipen.


  - Offentlighetsprincipen är den viktigaste förutsättningen för grävande journalistik vi har i Sverige. Urholkas den skadas den svenska journalistiken i grunden.


  Listan över Sveriges främsta grävare är framtagen ur en ursprunglig grupp på 100 personer. Scoops jury har sedan gallrat fram 30 namn, som rankats efter sin betydelse i Gräv-Sverige. Toppar listan gör SVT:s Bosse Lindquist.

 • 2016-02-23

  Nyhetsbyrån Siren och Piscatus slår samman verksamheter – skapar tillsammans Sveriges största arkiv med domar och myndighetsbeslut

  Nyhetsbyrån Siren och Piscatus har sedan flera år konkurrerat om att vara den största innehållsägaren av domar och andra myndighetshandlingar. Nu bildar de forna konkurrenterna ett gemensamt bolag där de erbjuder ett sammanslaget arkiv som innehållsmässigt är vida överlägset allt annat på marknaden.

   

  - Tillsammans blir vi starkare och får större resurser för utveckling av verksamheten. Vår ambition är att vara den självklara leverantören av arkivtjänster med verktyg för kvalificerad research och möjligheter till gedigna kartläggningar av personer, bolag och företeelser, säger Matti Larsson, vd Nyhetsbyrån Siren.

   

  Det gemensamma arkivbolaget kommer att ägas till lika delar av respektive part. Bolagsbildning är inledd och det pågår en process för att rekrytera en verkställande direktör till bolaget.

   

  - Vi har höga ambitioner med det nya bolaget, säger Mikael Ekman, vd Piscatus. Samordningen medför redan från början en kraftig förstärkning av erbjudandet till befintliga och nya kunder och inom kort kommer vi att kunna lansera en större produktportfölj.

   

  Nyhetsbyrån Sirens övriga verksamheter berörs inte av sammanslagningen.

   

  Nyhetsbyrån Siren – Swedish Information, Research and News AB – ägs av bolagen Sparkwood Avenue AB, ZEP Media AB och Ägir AB. Piscatus ägs av Robert Aschberg, Mikael Ekman, Martin Fredriksson och Jiri Pallas. Tillsammans omsätter bolagen idag cirka 20 MSEK.

 • 2015-10-21

  Skatteverket vinner priset Årets registratur

  Nyhetsbyrån Siren har delat ut priset för Årets registratur sedan 2009. Priset – och äran – går till den myndighet som under föregående år gjort goda insatser i offentlighetsprincipens namn.

  I år går priset till Skatteverket. Juryns motivering lyder:

  Genom systematiska utlämnanden av stora mängder handlingar efter ofta komplicerade önskemål visar Skatteverkets registratorer och handläggare prov på pålitlighet, professionalitet och gedigen kunskap om offentlighet. Därmed ger verket landets medier förutsättningar för att bedriva en god ekonomijournalistik.

  – Våra kriterier för priset är kunskap om tryckfrihetsförordningen, snabbhet, tillgänglighet, pålitlighet, miljötänkande, ansvarstagande och engagemang. Detta kan många myndigheter svara upp till, men i år stack Skatteverket ut lite extra, sa Robin Folkö, Sirens tillförordnade nyhetschef, när priset delades ut i samband med Föreningen för arkiv och informationsförvaltnings konferens i dag.

  Siren är störst i Sverige på myndighetsbevakning och förser dagligen cirka 200 medieföretag och organisationer med information. Redaktionen har under åren byggt upp en unik erfarenhet av hur offentlighetsprincipen efterlevs i praktiken – och tar inte sällan strid för att upprätthålla kravet på öppenhet i domstolarna. Med priset för Årets registratur vill vi lyfta fram de många goda insatser som görs för öppenhet och transparens.

 • 2015-06-10

  Polisen måste tänka om efter Sirens överklagande

  Polismyndigheten nekade Siren att ta del av vissa grupper av ordningsböter som utfärdats i Stockholm under en vecka i januari. Motiveringen? Det skulle vara för resurskrävande att ta fram handlingarna. Den förklaringen håller inte, menar kammarrätten som nu tvingar myndigheten att leta fram handlingarna och göra om prövningen.

   

  Läs kammarrättens dom här.

 • 2015-05-28

  Tullverket måste ompröva Sirens begäran

  Nyhetsbyrån Siren ville få ut kopior av strafförelägganden från Tullverket - men fick avslag med hänvisning till att absolut sekretess gäller för myndighetens register. Nu måste Tullverket göra om prövningen. Kammarrätten konstaterar att begäran inte avsåg registeruttag, utan faktiska handlingar.

   

  Läs kammarrättens beslut här.

   

 • 2015-05-04

  SR P1: ”Siren pionjärer på ny teknik"

  I lördags berättade radioprogrammet Medierna i Sveriges Radio P1 om Nyhetsbyrån Sirens automatiserade nyhetsrapportering. Sirens chefredaktör och vd Matti Larsson intervjuades om detta nya område inom journalistiken, där Siren länge legat i framkant. Du kan lyssna på reportaget här: "Flitiga robotar gör journalistiskt vardagsslit" (SR Medierna).

 • 2015-04-24

  Sirens "robotjournalistik" uppmärksammas i DN

  Dagens Nyheter skriver i dag om automatiserad ”robotjournalistik” och uppmärksammar att Nyhetsbyrån Siren sysslat med detta i flera år.

   

  – Vi har reportrar som alla andra redaktioner, men hanteringen av volymmaterial försöker vi automatisera i så hög grad som möjligt. Inte minst för att det är mördande tråkiga arbetsuppgifter, säger Sirens chefredaktör och vd, Matti Larsson, till DN.

   

  Robotarna tar över journalistiken (DN.se)

   
 • 2015-04-23

  Sirens nyhet om Pirate Bay-grundaren en världsangelägenhet

  Nyhetsbyrån Sirens nyhet om Pirate Bay-grundaren som inte får spela Nintendo i sin cell har spridit sig över hela världen de senaste dagarna. Såväl amerikanska Slate som franska L'Express och holländska De Telegraaf har skrivit om Fredrik Neijs överklagande till förvaltningsrätten efter att Sirens ingress plockats upp av svenska medier.

   

  Nedan ett urval av internationella nyhetssajter som skrivit om Neij.

   

  https://torrentfreak.com/pirate-bays-fredrik-neij-cant-play-nintendo-classics-in-prison 

  http://www.slate.com/blogs/future_tense/2015/04/17/swedish_prison_denies_fredrik_neij_or_tiamo_access_to_his_original_nintendo.html

  http://www.telegraaf.nl/digitaal/games/23937822/__Pirate_Bay-oprichter_mag_niet_gamen_in_cel__.html

  http://arstechnica.com/tech-policy/2015/04/pirate-bay-co-founder-denied-bid-to-play-original-nintendo-in-prison/

  http://www.eteknix.com/the-pirate-bays-fredrik-neij-not-allowed-to-play-on-his-nintendo-in-prison/

  http://www.techviewon.com/co-founder-pirate-bay-fredrik-neij-cannot-have-nintendo-while-he-serves-his-sentence/

  http://www.polygon.com/2015/4/19/8453053/pirate-bay-co-founder-cant-play-nintendo-in-prison

  http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Pirate_Bayin_Kurucu_Ortagi_Fredrik_Neije_Nintendo_Yasagi-78021.htm

  http://www.gamespot.com/articles/pirate-bay-co-founder-denied-nes-in-prison/1100-6426761/

  http://www.techneate.com/fredrik-neij-no-puede-jugar-nintendo-la-prision

  http://www.xgn.nl/nieuws/67972/pirate-bay-oprichter-fredrik-neij-krijgt-geen-nes-in-cel

  http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/le-cofondateur-de-pirate-bay-interdit-de-console-de-jeux-en-prison_1672728.html

  http://www.vandal.net/noticia/1350663192/las-autoridades-penitenciarias-niegan-al-fundador-de-the-pirate-bay-acceso-a-una-nes/

  http://pclab.pl/news63297.html

  http://www.gamespilot.de/news/pirate-bay-mitbegrunder-darf-im-gefangnis-nicht-nes-spielen-148196

  http://tekno.kompas.com/read/2015/04/20/15560067/Cuma.Nintendo.Lawas.yang.Dilarang.Dimainkan.di.Penjara

  http://www.zive.cz/bleskovky/spravce-pirate-bay-zaluje-veznici-nechteji-mu-povolit-na-cele-nintendo/sc-4-a-177958/default.aspx

  http://gamethu.vnexpress.net/gt/chuyen-game/2015/04/44067-ong-trum-pirate-bay-khong-duoc-choi-game-nintendo-trong-tu/

  http://www.spaziogames.it/notizie_videogiochi/console_multi_piattaforma/215285/il-fondatore-di-pirate-bay-non-puo-giocare-con-i-sistemi-nintendo-in-prigione.aspx

  http://tehnoklik.net.hr/vijesti/suosnivac-pirate-baya-ne-smije-igrati-staru-nintedovu-konzolu-u-zatvoru

  http://www.tgspot.co.il/pirate-bay-co-founder-cant-play-nintendo-in-prison/

  http://www.digitallife.gr/fredrik-neij-has-one-desire-to-take-his-nes-to-his-cell-70220

  http://stopgame.ru/newsdata/24347

   

 • 2015-03-19

  Har du Sveriges bästa nyhetsnäsa?

  Nyhetsbyrån Siren söker en vass nyhetsjägare till sommaren. Vill du vara först med att avslöja nästa stora bedrägerihärva eller vårdskandal? Då kan du vara den vi letar efter. Möjlighet till förlängning i höst finns!

   

  Detta är vi!

  Nyhetsbyrån Siren bevakar myndigheter och domstolar åt Sveriges nyhets- och medieföretag. Varje dag laddas fler än 1 000 nyhetsunderlag ner från Sirens kundwebb. Inför sommaren söker vi en reportervikarie med stark nyhetskänsla.

   

  Är detta du?

  Du är van att självständigt leverera texter i högt tempo och har en väl utvecklad förmåga att nyhetsvärdera, vinkla och sammanfatta byråkratiska handlingar i kärnfulla ingresser. Du har relevant utbildning och ett intresse av kriminal- eller medicinjournalistik. Vi vill att du har några års erfarenhet som journalist, gärna från lokala medier.

   

  Skicka din ansökan till t.f. nyhetschef Robin Folkö på jobb@siren.se. Sök idag - rekryteringen sker fortlöpande.

   

  TJÄNSTEN ÄR NU TILLSATT.

 • 2015-03-06

  Sirens chefredaktör en av de mäktigaste i Gräv-Sverige

  Sirens chefredaktör och ansvarige utgivare Matti Larsson har av tidningen Scoop utsetts till den tionde mäktigaste personen inom den undersökande journalistiken i Sverige, i konkurrens med kända grävare på landets största nyhetsredaktioner. 

  Scoop motiverar placeringen av Matti Larsson på tio-i-topp-listan bland annat med att han "har förfinat affärsidén med att serva 200 medieföretag med kvalificerad research från offentliga handlingar". 

  - Siren är underleverantör till Sveriges främsta undersökande journalister. Vi arbetar hårt varje dag för att försöka svara upp mot deras högt ställda krav. Att bli omnämnda i ett sådant här sammanhang ser vi som ett kvitto på att redaktionen gör ett fantastiskt jobb som inte går världen obemärkt förbi, kommenterar Matti Larsson sin plats på maktlistan.

 • 2015-01-23

  Sirens valbevakning kan få pris – igen

  Efter valet 2010 fick Nyhetsbyrån Siren motta guldspadejuryns hedersomnämnande för sin omfattande granskning av kandidaterna. Nu har Siren på nytt chansen att få ett fint pris för sin valbevakning. Det är norska NODA Awards som har nominerat valsajten politiskaklassen.se i kategorin ”Facts”, tillsammans med bland annat NRK och Helsingin Sanomat. Sajten är framförallt ett resultat av reportern Annie Hellquists ansträngningar.

   

  – Nomineringen visar att Sirens satsningar på undersökande egen journalistik håller hög internationell klass. Vi är mycket hedrade, säger Matti Larsson, vd och ansvarig utgivare för Nyhetsbyrån Siren.

   

  NODA (Nordic Data Journalism Conference) arrangeras varje år av NxtMedia – ett nordiskt program för innovationer inom media. Bland föreningens medlemmar märks bland annat norska Polaris Media och svenska Stampen-koncernens utvecklingsbolag Mktmedia. Årets konferens hålls den 30-31 januari i norska Ålesund, där också årets vinnare av NODA Awards presenteras.

   

  Det nominerade bidraget: http://www.politiskaklassen.se

   

  Presskontakt

  Nyhetsbyrån Siren: 08-720 31 23

  Matti Larsson, vd och ansvarig utgivare: matti.larsson@siren.se

   

  Läs mer om priset på http://www.nxtmedia.no

 • 2014-11-26

  Utrikesdepartementet får bassning efter Nyhetsbyrån Sirens anmälan

  De begärda handlingarna dröjde över två månader - så Nyhetsbyrån Siren anmälde utrikesdepartementet till justitieombudsmannen. Och UD får nu hård kritik av JO, som konstaterar att dröjsmålet varit oacceptabelt långt. Handlingarna, som rörde misstänkta brott och trafikförseelser begångna av diplomater, borde ha kunnat "lämnas ut inom någon dag", anser JO.

   
 • 2014-10-23

  Grattis Konsumentverket – ni är bäst i Sverige på offentlighetsprincipen!

  Med priset Årets registratur vill Nyhetsbyrån Siren uppmärksamma goda insatser i offentlighetsprincipens namn.  Priset går till registratorer vid en myndighet som under föregående år arbetat föredömligt med öppenhet, tillgänglighet, snabbhet, miljötänkande och engagemang.

   

  Mottagare av priset år 2014 är Konsumentverket.

   

  - Empirin visar att de flesta myndigheter sköter offentlighetsprincipen väl. Sedan finns det ett fåtal som inte är lika engagerade och några som är verkliga föredömen. Konsumentverket är ett exempel på det sistnämnda, säger chefredaktör Matti Larsson.

   

   

  Siren bevakar fortlöpande fler myndigheter än några andra medier. Arbetet ger redaktionen en unik inblick i hur myndigheterna tillämpar offentlighetsprincipen i praktiken. Siren har ofta tagit strid för rätten att ta del av allmänna handlingar, genom att ta ärenden till JO eller till domstolarna. Med priset Årets registratur vill nyhetsbyrån uppmärksamma goda insatser i offentlighetsprincipens namn.

   

   

  Redaktionens motivering:

  Konsumentverkets registratur är ett föredöme i Myndighetssverige genom sin snabbhet, pålitlighet och systematik i rutinerna för att registrera handlingar, som bland annat möjliggör omedelbara utlämnanden av omfattande mängder anmälningar mot specifika aktörer. Därmed skapar verket förutsättningar för landets medier att bedriva en god konsumentjournalistik.

   

   

  / Matti Larsson, chefredaktör och ansvarig utgivare

   

 • 2014-06-11

  Nyskapande grafik i Sirens valbevakning

  Siren gör inför valet 2014 en unik grafiksatsning, som möjliggör för lokala och regionala medier att använda skräddarsydda grafer med information från respektive bevakningsområden.

  - Vi arbetar ofta med nyhetsmaterial som lämpar sig väl för grafik. Valprojektet är ett sätt att utvärdera en ny teknik för att framställa lokalt skräddarsydda grafer, med bas i ett omfattande journalistiskt källmaterial, säger chefredaktör Matti Larsson.

  Nyhetsbyrån Siren fick 2010 ett hedersomnämnande av Gulspadejuryn för granskningen av valets kandidater. Årets tema är den politiska klassen. Sirens valsajt politiskaklassen.se kommer att vrida och vända på kandidaterna till höstens val. Vilka är det som vill representera oss och vilka grupper i samhället har störst representation i den politiska klassen?

  - Med 2010 års valbevakning som grund har vi ett unikt referensmaterial. Det gör att vi kan belysa den politiska klassens utveckling sedan förra valet, såväl på riksnivå som lokalt, säger Annie Hellquist, som ansvarar för Nyhetsbyrån Sirens valbevakning.

  Mer information ges av chefredaktör Matti Larsson eller valredaktör Annie Hellquist, 08-7203117.
 • 2014-04-14

  UC ger Siren bästa kreditbetyg

  Siren har tilldelats UC:s Guldsigill för högsta kreditvärdighet. Det innebär att kreditupplysningsföretaget placerar Siren i en exklusiv skara av svenska bolag som bedöms ha en större överlevnadspotential än 99,76%.

   

  - Nu ser vi resultaten av ett målmedvetet och långsiktigt arbete att förena hög kvalitet med kontinuerlig utveckling och förnyelse, säger Matti Larsson, vd och chefredaktör.

   

  UC är ett av landets mest välkända kreditupplysningsföretag. Det ägs av de svenska affärsbankerna och bildades 1977.

   

  Mer information: Matti Larsson, vd och chefredaktör

   

   

   

   

 • 2014-04-11

  Svidande JO-kritik efter Sirens anmälan

  Landstinget i Värmland får allvarlig kritik för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar från Nyhetsbyrån Siren. Siren begärde ut samtliga domar om tvångsundersökning med postorten angiven, men fick nej.

  Det tog sedan sju månader innan landstinget överlämnade Sirens överklagan till kammarrätten, vilket JO anser är oacceptabelt. JO konstaterar att den smittskyddsläkare som tog emot begäran haft bristfällig kunskap om regelverket kring utlämnande av allmänna handlingar.

   

  Läs beslutet

 • 2014-04-11

  Stort internationellt genomslag för Siren-nyhet

  Perez Hilton har bloggat om Siren-nyheten för sina 300 miljoner månatliga läsare. Medier i Chile, Vietnam, USA och Rumänien har rapporterat om den. Sällan har Sirens myndighetsbevakning fått så stort internationellt genomslag.

   

  Nyheten handlade om Jimi Fritze, som drabbats av en hjärnblödning och sedan från sjuksängen hörde läkarna och de anhöriga diskutera organdonationer efter hans nära förestående död. Sirens Annie Hellquist fiskade upp anmälan till IVO och reportern Sepáram Damon Dastory skrev en klassisk Siren-ingress. 

   

  Spridningen blev explosionsartad. Först i lokala och nationella medier. Men sedan följde en global uppmärksamhet som inte hör till vanligheterna.

   

  - Jag blev, milt sagt, förvånad över det enorma genomslaget, säger Annie Hellquist.

   

  En intressant sak är den utseendeförändring som Jimi Fritze drabbas av i den internationella exponeringen. Se hur han ser ut i Sverige respektive Indonesien, Indien och Estland

   

  Här är ett axplock av utländska medier som rapporterat vidare om nyheten.

   

  EUROPA 

  Storbritannien, The Telegrapf: Swedish stroke patient hears doctors discuss removing his organs

  Frankrike, Gentside: Annoncé en état de mort cérébrale, Jimi Fritze entend la conversation des médecins à propos du prélèvement de ses organes

  Tyskland, Focus: Schlaganfall-Patient hört Ärzte über seinen Tod reden

  Norge, VG: Jimi (44) hørte sin egen dødsdom

  Polen, Na:temat: Pacjent po udarze mózgu skarży szpital. Słyszał lekarzy zastanawiających się, czy po śmierci odda organy 

  Ungern, Vecernji: Bio paraliziran, ali je sve čuo: Prestravio se tijekom razgovora liječnika 

  Nederländerna, AD: 'Hersendode' man hoort hoe artsen organen willen wegnemen

  Belgien, 7sur7: En état de "mort cérébrale", il assiste à une conversation morbide

  Schweiz,20 Minuten: Gelähmter hört, dass Ärzte seine Organe wollen

  Rumänien, Jurnalul: Pacient paralizat, martorul unui dialog INCREDIBIL. "Îi auzeam, dar nu mă puteam mişca"  

  Portugal, Doente paralisado ouve médicos discutirem doação dos órgãos 

  Ryssland, Medportal: Парализованный швед подал в суд на обсуждавших изъятие его органов врачей

  Italien, In Dies: In stato di morte celebrale sente che vogliono espiantargli gli organi

  Finland, Iltalehti: Lääkärit puhuivat jo elinluovutuksesta - potilas kuuli kaiken

  Slovakien, Topky: Lekári chceli darovať orgány od živého pacienta: Mysleli, že je mŕtvy, on to všetko počul! 

  Grekland, Madata: Έπαθε εγκεφαλικό μόλις άκουσε να συζητάνε για τη δωρεά των οργάνων του

  Estland, Postimees: Infarkti saanud mees kuulis, kuidas arstid arutasid ta organite andmist doonorluseks

   

  ASIEN 

  Indonesien, Detik: Di Tengah Koma, Pria Ini Dengar Rencana Dokter yang akan 'Memanen' Organnya

  Indien, ANI News: 'Paralyzed' Swiss man sues hospital for trying to harvest his organs

  Vietnam, 24H: Bệnh nhân sợ hãi tỉnh dậy khi phải hiến tạng 

  Kina, Look Huanqiu: 瑞典患者中风后险被医生强行捐献器官

  Israel, Haaretz:  Doctors discussed transplants in front of conscious donor

   

  AUSTRALIEN 

  News.com: Swedish man sues hospital for trying to take his organs while he lay paralysed but fully conscious

   

  USA 

  ABC News: Stroke patient hears doctors discuss organ donation

  Perez Hilton: SCARY! Paralyzed Man Makes An Official Complaint After He Heard The Doctors Talking About Donating His Organs!

  Fox News: Paralyzed Swedish man sues hospital for discussing donating his organs
   

  SYDAMERIKA 

  Chile, Biobiochile: Paciente sueco escuchó a médicos discutir donar sus órganos sin poder avisar que seguía consciente 

  Brasilien, Terra: Médico erra diagnóstico e quase ‘mata’ paciente em coma 

 • 2013-10-24

  Förvaltningsrätten i Stockholm Årets registratur

  Årligen granskar Siren fler än 400 myndigheter, kommuner och landsting och bedömer hur de hanterar frågor om handlingsutlämnande utifrån kriterierna kunskap om TF, snabbhet, tillgänglighet, pålitlighet, miljötänkande, ansvarstagande och engagemang.

   

  I år har Siren utsett Förvaltningsrätten i Stockholm till Årets registratur. Juryns motivering lyder: "Som landets största domstol föregår Förvaltningsrätten i Stockholm med gott exempel när det gäller snabbhet, tillförlitlighet och service. Med sin lösningsorienterade inställning till utlämnande av omfattande mängder handlingar visar domstolen att den sätter offentlighetsprincipen i främsta rummet."

   

  Priset för Årets registratur instiftades 2009. Årets pris delades ut av chefredaktör Matti Larsson och togs emot av Meg Goldmann och Sussie Holm på Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundets konferens den 24 oktober. 
 • 2013-07-02

  Vanvårdades hemort oftast inte hemlig

  Uppgifter om på vilken ort personer som sökt ersättning för vanvård hos statliga Ersättningsnämnden bor är i många fall offentliga.

  Det slår kammarrätten fast efter ett överklagande från Nyhetsbyrån Siren. Vissa av ortsnamnen och övriga personuppgifter kan dock inte lämnas ut utan risk för att den sökande lider men, finner domstolen.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet: Christine Odén, reporter. 

 • 2013-06-25

  Siren får bästa kreditbetyg av Soliditet

  Soliditet ger Siren den högsta kreditratingen som finns - AAA. Färre än tre procent av landets företag bedöms ha så god kreditvärdighet.

   

  - Det är som roligast när siffror och bokstäver dansar tillsammans till samma fina melodi, säger Matti Larsson, vd. Soliditets utmärkelse platsar bra bredvid de fina journalistiska diplomen från till exempel Föreningen Grävande Journalister.

   

  Soliditet är Sveriges mest välkända kreditratingsystem. Årligen värderas landets samtliga företag på 2.400 punkter som delas upp i fyra delmoment: Ålder/Verksamhet, Ägare/Ledning, Ekonomi och Betalningsförmåga.

   

  - Även om våra kunder vet att vi alltid levererar så är det skönt att ha svart på vitt att vi också har ekonomiska muskler för att möta framtiden.

   

  Mer information: Matti Larsson, vd

   

   

   

 • 2013-03-11

  Siren får rätt igen om namn på poliser

  Kammarrätten konstaterar att det inte finns skäl att hemlighålla namnen på poliser som gör anmälningar om arbetsskadetillbud i det så kallade Lisa-systemet.

  Därmed får Nyhetsbyrån Siren rätt mot polismyndigheten i Skåne. Den senare befarade att Lisa-rapporteringen skulle strypas om uppgifterna blir offentliga.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet:  Samuel Inghammar, nyhetschef.

   

   

   

 • 2013-02-12

  HFD prövar insyn vid internrevision

  Blir rapporter från myndigheters internrevisioner allmänna handlingar direkt när de har skrivits eller först ett par månader senare när myndigheten beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av rapporten?

  Den frågan har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att pröva efter ett överklagande från Nyhetsbyrån Siren.

   

  Läs beslutet.

   

   

  Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef. 

   

   

   

 • 2013-02-01

  Siren vinner tvist om kronofogdens sekretess

  Kronofogdemyndigheten tvingas lämna ut ett antal handlingar om kvarstadsbeslut som myndigheten velat sekretessbelägga. Detta efter en dom i kammarrätten.

   

  Nyhetsbyrån Siren överklagade kronofogdens beslut och får rätt, bland annat med hänvisning till att handlingarna går att få ut i sin helhet från de domstolar som fattat beslutet om kvarstad.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef. 

 • 2013-01-15

  Siren kräver ändring av polisdatalagen

  Den nya polisdatalagen har gjort det svårare för journalister att ta del av allmänna handlingar. Polisen tolkar lagen som att allmänna handlingar som tidigare lämnades ut elektroniskt nu endast kan lämnas på papper.

   

  Det anser Nyhetsbyrån Siren och organisationen Utgivarna, som därför lämnar in ett förslag till regeringen om att lagen ska kompletteras med ett undantag för verksamheter som verkar under tryck- och yttrandefrihetsgrundlagen.


  - För polismyndigheterna innebär bestämmelserna att utlämnandet av allmänna handlingar tar onödigt stora resurser i anspråk som kunde användas till brottsbekämpande verksamhet istället. Situationen är olycklig för både journalistkåren och polisen, säger Matti Larsson, chefredaktör på Siren.

   

  Läs skrivelsen här.

   

  Läs pressmeddelandet här.

 • 2012-12-18

  Siren får rätt mot Finansinspektionen

  En åtalsanmälan om misstänkt marknadsmissbruk var offentlig i sin helhet hos Finansinspektionen efter det att förundersökningen hade lagts ned.

  Det har kammarrätten slagit fast och därmed gett Nyhetsbyrån Siren rätt mot myndigheten.

   

  Läs domen.

   
  Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef.   
 • 2012-11-20

  Siren och Utgivarna kräver ändrad sekretess

  Hemligstämplarna används flitigt på Exportkreditnämnden – trots att den mäktiga nämnden tidigare hävdat fullgod insyns när lagstiftarna ifrågasatt den.

  Nu begär Sirens chefredaktör Matti Larsson och Utgivarnas VD Jeanette Gustafsdotter i en debattartikel i Expressen att regeringen ska se över lagstiftningen.

   
  Läs debattartikeln här.
 • 2012-11-09

  Statistik om tingsrätters påföljder inte hemlig

  Det är inte hemligt vilka tingsrätter som är mest benägna att döma ungdomsbrottslingar till vård snarare än böter eller ungdomstjänst. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast.

  Brottsförebyggande rådet vägrade lämna ut statistiken till Siren. Men nu får nyhetsbyrån alltså rätt i högsta instans.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef.  

 • 2012-10-31

  Dom om tvångsundersökning ska lämnas ut

  Smittskyddsläkaren i Värmland är skyldig att lämna ut en kopia av en dom om tvångsundersökning efter att ha tagit bort den misstänkt smittade personens personuppgifter med undantag för uppgiften om postort.

  Det slår kammarrätten fast och bifaller därmed Nyhetsbyrån Sirens överklagande i denna del. Domstolen delar däremot smittskyddsläkarens bedömning att den underliggande ansökan om tvångsundersökning inte är offentlig.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef.  

 • 2012-10-08

  Siren och TU träffade regeringens utredare

  Vid ett möte med regeringens utredare för gode män framförde Nyhetsbyrån Siren och Tidningsutgivarna, TU, sina synpunkter på den starka sekretess som skyddar uppgifter om gode män och förvaltare. Siren och TU menar att sekretessen hindrar journalistisk granskning av dessa personer som har fått förtroende att företräda de allra svagaste i samhället.

   

  Ansvarig hos Siren:

  Per Hagström, bitr. nyhetschef. 

 • 2012-09-24

  Lex Sarah-rapporter är allmänna handlingar

  När enskilda anställda inom den kommunala omsorgen rapporter om missförhållanden enligt lex Sarah så blir dessa rapporter allmänna handlingar hos kommunen. Det konstaterar kammarrätten och ger därmed Nyhetsbyrån Siren rätt mot Skellefteå kommun.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet: Nils Westling, reporter.

 • 2012-09-06

  Inte skadligt bli kontaktad av journalist

  Den som blir kontaktad av en journalist kan inte antas lida betydande men av det. Det gäller även om personen i fråga är föremål för utredning hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

  Det här framgår av en kammarrättsdom som ger Nyhetsbyrån Siren har rätt att få ut kontaktuppgifter till en läkare från HSAN.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef. 

 • 2012-08-27

  HSAN mörkade offentlig uppgift

  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd hade inte rätt att hemlighålla var en person, som tidigare hade haft svensk läkarlegitimation, planerade att arbeta om han skulle få tillbaka legitimationen.

  Det slår kammarrätten fast och ger därmed Nyhetsbyrån Siren rätt mot ansvarsnämnden.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef. 

 • 2012-08-20

  Siren får rätt mot HSAN

  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd hade inget lagstöd för att hemlighålla personnummer och kontaktuppgifter till en person som hade ansökt hos nämnden om att återfå sin legitimation. Det här slår kammarrätten fast i en dom och ger därmed Nyhetsbyrån Siren rätt.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef.

 • 2012-07-05

  Felaktigt registrerad pappa inte hemlig

  Det finns ingen anledning att hemlighålla identiteten på en man som anmält Försäkringskassan för att myndigheten av misstag registrerat honom som far till ett barn som inte är hans. Det slår kammarrätten fast och ger därmed Nyhetsbyrån Siren rätt mot Datainspektionen. Domstolen beslutar att Datainspektionen ska lämna ut en kopia av anmälan utan maskeringar till Siren.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef.  

 • 2012-06-26

  Larm om missförhållanden alltjämt allmänna

  När enskilda anställda inom den kommunala omsorgen rapporter om missförhållanden enligt lex Sarah så blir dessa rapporter allmänna handlingar hos kommunen. Det konstaterar kammarrätten och ger därmed Nyhetsbyrån Siren rätt mot Huddinge kommun.

   

  Lex Sarah-bestämmelserna ändrades i juli 2011 och kommunen menade att lagändringen medfört att de anställda inte längre ska ses som självständiga i förhållande till kommunen i lex Sarah-ärenden. Men kammarrätten konstaterar att det alltjämt är den anställdes personliga ansvar att rapportera missförhållanden och att deras rapporter därmed blir inkomna handlingar hos kommunen.

   

  Läs domen.


  Ansvarig för överklagandet: Nils Westling, reporter.
 • 2012-06-25

  Inte hemligt var anmäld läkare arbetat

  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd vägrade lämna ut uppgiften om en anmäld läkares arbetsplats.

  Men nu slår kammarrätten fast att uppgiften är offentlig och ska lämnas ut till Nyhetsbyrån Sirens reporter.

   

  Kammarrätten poängterar att det bara är särskilt integritetskänsliga uppgifter som kan sekretessbeläggas enligt den bestämmelse som gäller hos ansvarsnämnden.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet: Maria Elowsson, reporter. 

 • 2017-06-02

  Sirens nya medarbetare: Robotea

  Siren har använt sig av textproducerande robotjournalistik sedan 2008. Nu tar nyhetsbyrån nästa steg. Redaktionens nya medarbetare Robotea analyserar, sorterar – och nyhetsvärderar. Allt genom artificiell intelligens.

  – Framöver kan en reporter i princip få jobb utlagda på sig av en robot, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius.

   

  Fler och mer detaljerade nyhetstexter – snabbare än tidigare. Det blir några av de förändringar som Sirens kunder kommer att märka av när den nya roboten nu sätts i arbete. Dessutom kommer den tekniska lösningen att frigöra mer utrymme för kvalificerad journalistik.

  – Jag ser det här som början på en stor förbättring av våra arbetsmetoder. Vi har högskoleutbildade reportrar med specialistkompetens, som tidigare tvingats lägga mycket tid på att hantera tusentals filer manuellt. Framöver kommer de att få mer tid till journalistik.

   

  Bakom det omfattande arbetet med Robotea står Sirens CTO Martin Fredriksson.

  – Det händer väldigt mycket inom robotjournalistiken. Jag är stolt över att Siren leder den utvecklingen, och ligger längre fram än någon annan redaktion just nu, säger han.

  Ett självlärande skript hanterar en enorm mängd dokument, analyserar dem, och skickar handlingarna vidare till rätt ställe. Vissa går till Sirens reportrar, som sköter den mest kvalificerade bearbetningen.

  – Modellen gör att vi kan lägga reporterkraften där den gör som mest nytta, säger Emma Boëthius.

   

  Som ett led i detta hanteras ett mellanskikt av dokument med hjälp av "artificiell artificiell intelligens". 

  Genom automatiserade processer sker mänsklig handpåläggning, i samverkan med de olika skripten. Det innebär att roboten skickar vidare vissa handlingar till plattformsbaserade frilansare i flera olika länder, som genom enkla metoder fyller i vissa fält. Hanteringen är instrumentell, och helt språkoberoende. I nästa steg tar skriptet över igen. 

   

  Andra nyhetsunderlag styrs vidare mot en helt och hållet teknisk textframställning. Därmed sker vissa processer då offentliga handlingar begärs ut, textbearbetas, nyhetsvärderas och skrivs – utan att en enda anställd behöver utföra någon manuell arbetsuppgift.

  – Det här är otroligt spännande. Utöver att skapa texter har vi nu lärt en robot att faktiskt sköta en del av nyhetsvärderingen. Sirens robotjournalistik har nått en ny nivå, säger Emma Boëthius.

 • 2016-12-07

  Sorry – vi gav din julgåva till någon som behövde den bättre

  Istället för att skicka julkort eller julgåvor till kunder och leverantörer väljer Siren att köpa skolmat till fattiga elever i Bangladesh. Där skapar maten, tillsammans med skolgången, förutsättningar för barn att få ett bättre liv.

  Siren har bidragit med 250 skolluncher, nästan ett helt års skolmat för en elev.

  Insamlingen sker via Läkarmissionen, som sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. Årligen förmedlas cirka 100 miljoner kronor till hjälpinsatser i fyra världsdelar.

 • 2016-12-02

  Storsatsning på grafik

  Siren storsatsar på databasjournalistik och grafik. Sedan ett par veckor tillbaka skickar nyhetsbyrån ut en publicerbar graf om dagen - för varje län.

  - Det här är ett väldigt spännande projekt, som redan tagits emot väl ute på redaktionerna. Grafiken är interaktiv, mobilanpassad och tillför mycket till våra gedigna statistikjobb, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius.

   

  Ansvarig för det löpande arbetet är reportern Anna Norberg, som närmast kommer från Ekot.

  - Anna har specialistutbildning inom databasjournalistik från Södertörn och Stanford och stor kunskap om grafik. Siren befann sig redan tidigare i framkant när det gäller att gå på djupet och sammanställa stora mängder statistik. Nu tar vi nästa steg, säger Emma Boëthius.

  Genom det nya projektet ökar de databasdrivna grävjobben rejält i frekvens. Dessutom tillförs en regelbundenhet. Varje dag under testperioden kan redaktionerna räkna med en lokal graf för sina respektive län, som visar upp aktuella förhållanden på lokal nivå. Även grafik för hela Sverige skickas med, för att visa hur det ser ut på riksnivå. Grävjobben kan handla om allt från medicin och vård till klimatfrågan eller poliskrisen. Utöver grafiken tillförs alltid en analyserande del, genom en kommentar från en insatt person.

  - Vi har ett ambitiöst förhållningssätt till de här jobben, som framför allt ska ha en mycket stark lokal relevans för de många orter som vi hjälper till att bevaka, säger Emma Boëthius.

  Grafiken får publiceras både på webben och i print. Digitalt blir resultatet allra bäst om graferna bäddas in, med hjälp av den som kod bifogas i utskicken.

 • 2016-11-23

  Ny robot för lokal ekonomibevakning

  Nyhetsbyrån Siren breddar sin lokala ekonomibevakning. Rejält. Från och med i höst får du som användare nyheter om alla nystartade aktiebolag - och om samtliga konkurser - i de kommuner som intresserar dig.

  Utskicken tas fram av en ny nyhetsrobot, som sammanställer och bearbetar information om företagen från flera olika källor. Den text som sedan genereras innehåller bland annat

  uppgifter om vilken verksamhet berörda företag bedriver, hur många anställda de har, och aktuella finansiella nyckeltal.

  - Vi är jätteglada över att kunna stärka ekonomibevakningen så effektivt. Det här innebär att vi kan leverera en större mängd värdefulla underlag för lokala ekonomiartiklar, på väldigt regelbunden basis, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius.

  Nyheterna ingår i basutbudet och kostar alltså ingenting extra.

 • 2016-11-15

  Robotsamarbetet mellan Siren och Journalism++ fortsätter

  Nyhetsbyrån Sirens samarbete med datajournalistikbyrån Journalism++ och roboten Marple fortsätter under 2017.

  – Vi är jätteglada över det här. Testet med Marple har fungerat över all förväntan, och genererat mängder av bra lokalnyheter, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius.

  Nyhetsroboten Marple gräver fram lokala nyheter baserade på anmärkningsvärda avvikelser i offentlig statistik. Pilotprojektet inleddes redan i somras med nyheter om anmälda brott från Brottsförebyggande rådet, och har sedan dess utökats till att omfatta även bostadsaffärer och lokal arbetslöshetsstatistik.

  Marples statistikarbete har resulterat i nyheter om allt från ficktjuvsproblemen i Göteborg och villaförsäljningsboomen i Hälsingland till arbetslösheten bland utlandsfödda i Värmland.

  – Det här är nyheter som inte hade kunnat tas fram på något annat sätt. De bidrar verkligen till en ökad kunskap om lokalsamhället, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius.

  Marple har utvecklats av Journalism++ och statistikern Måns Magnusson med stöd av Google Digital News Initiative.

  – Resultaten hittills har varit mycket lovande. Vi ser att statistikfynden både leder till genomarbetade stora nyheter och korta, snabb webbpubliceringar, säger Jens Finnäs, grundare av Journalism++ Stockholm.

 • 2016-11-09

  Nyhetsbyrån Siren utökar bevakningen av lokal brottslighet

  Samtliga strafförelägganden från Ekobrottsmyndigheten. Och alla från Tullverket. Det ingår i Sirens nya utökade bevakning av specialbrott på lokal nivå.

  - Den här typen av handlingar kan innehålla väldigt spännande historier. De rymmer ofta intressanta människoöden, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius.

  Såväl Ekobrottsmyndigheten som Tullverket har egna åklagare, som utfärdar strafförelägganden för den speciella typ av brottslighet som rör myndigheterna. Nu granskar vi på Siren även dessa handlingar, för att vaska fram intressanta nyheter gällande de brott som lagförs utan domstolsförhandling.
  Genom den nya bevakningen fångar vi upp alla ekobrott med lokalt nyhetsvärde, och skickar ut dem till berörda orter. Dessutom får du som Sirenanvändare information om samtliga tullbrott och smugglingsbrott som är relevanta för dina kommuner, vilket innebär att du får kännedom om alla fall där personer i ditt område åkt fast i tullen och får böta.

 • 2016-10-26

  Svea hovrätt vinner Årets registratur

  Sirens chefredaktör Emma Boëthius, chefen för arkiv och registratur på Svea hovrätt

  Marita Bjelkendal och Sirens nyhetschef Ulf Fahlén.

   

   

  Nyhetsbyrån Sirens hederspris Årets registratur 2015 går till Svea hovrätt. Hovrättens registratorer får priset för "sin tillmötesgående attityd, sin snabbhet och sin noggrannhet".

  - Att registratorerna inom rättsväsendet gör ett bra jobb är avgörande för offentlighetsprincipen, säger Sirens chefredaktör Emma Boëthius.

  Årets registratur är Sirens pris för att värna om offentlighetsprincipen. Det här är åttonde gången utmärkelsen delas ut. Ceremonin blev i år extra symbolisk, då vår svenska tryckfrihetsförordning just nu firar 250 år.

  - Insyn i det offentliga är en förutsättning för demokrati. Registratorerna vid Svea hovrätt gör varje dag sitt bästa för att värna om den här viktiga principen, som ingår i Sveriges grundlag, säger Emma Boëthius.

  Insyn i just rättsväsendet tillhör de viktigaste förutsättningarna för en trygg rättsstat.

  - Vi på Siren tillhör de journalister som kämpar allra mest för offentlighetsprincipen, och vi är dagligen tacksamma för det viktiga jobb registratorerna gör.
  Siren är störst i Sverige på myndighetsbevakning och har en unik insyn i hur landets registratorer lever upp till de krav som ställs på skyndsamhet och transparens. Nyhetsbyrån värnar om offentlighetsprincipen i praktiken och tar ofta strid i domstol när dess journalister upplever att öppenheten är hotad. Varje dag förser Siren cirka 200 medieföretag med information hämtad ur offentliga källor.

   Juryns motivering lyder:
  ”Svea hovrätts registratur har med sin positiva och tillmötesgående attityd, sin snabbhet och sin noggrannhet varit ett föredöme i fråga om rättssäkerhet och transparens. De effektiva och trevliga registratorerna hos hovrätten värnar om den svenska offentlighetsprincipen, och bidrar genom sitt arbete till att stärka och kvalitetssäkra den journalistiska rättsbevakningen över hela landet. ”

   

  Tidigare vinnare är:

  2015: Skatteverket

  2014: Konsumentverket

  2013: Förvaltningsrätten i Stockholm

  2012: Justitieombudsmannen

  2011: Hovrätten för Nedre Norrland

  2010: Arbetsmiljöverket

  2009: Socialstyrelsen

 • 2016-10-25

  Mobile Stories besökte Siren

  Journalisterna på Mobile Stories, som riktar sig till unga, har gjort ett reportage om arbetet på Nyhetsbyrån Siren. Läs det här!

 • 2016-10-18

  Siren stärker sin kommunbevakning

  En kommunanställd i Jönköping som varit full på jobbet. En anställd inom Knivsta kommun som misstänks för oegentligheter vid utbetalningar. Och en boråsare som bröt mot regler om religiös påverkan genom att ta med sig koranen till ett boende för ungdomar. Det är exempel på färska nyheter som genererats av Nyhetsbyrån Sirens nya, utökade, kommunbevakning. 

  Från oktober månad får du som kund ta del av alla nya disciplinärenden mot anställda vid din kommun. Det innebär att vi skickar ut nyheter i samtliga fall där kommunens anställda agerat felaktigt – och arbetsgivaren därför vidtagit en disciplinåtgärd. I vissa fall blir påföljden en varning. I andra kan det gå så långt som till avsked.

   

  Missa inga nyheter i Sirens flöde: Logga in på kundwebben eller kontakta support@siren.se för att se till att du får all information som du har tillgång till. 

   

  Så här gjordes nyhetsunderlagen ut av Jnytt, Upsala Nya Tidning, och Borås Tidning:

  Kommunanställd var full på jobbet

  Anställd på Knivsta kommun stängs av

  Tog med Koranen – passerade gräns för religiös påverkan

   

 • 2016-10-03

  Utökat samarbete med J++

  Sirens samarbete med datajournalistikbyrån Journalism++ (J++) och dess nyhetsrobot Marple utvidgas. Från denna vecka kommer Sirens användare även att få tillgång till statistikuppslag framtagna utifrån Svensk Mäklarstatistiks data om fastighetspriser. Marple kommer till en början att hitta nyheter baserade på rekorduppgångar och rekordnedgångar gällande antal sålda bostäder, samt anmärkningsvärda prisförändringar.

  Nyhetsunderlagen levereras till berörda redaktioner tillsammans med en statistikfil och en grafikfil. Redaktionerna får använda data och grafik fritt, dock krävs en källhänvisning om att statistiken från Svensk Mäklarstatistik har bearbetats av Journalism++ och Nyhetsbyrån Siren.

  Eftersom Marple reagerar på statistiska avvikelser kommer nyhetsunderlag att levereras när sådana upptäckts. Inflödet kommer med andra ord inte att vara jämnt över tid. Vissa redaktioner kommer att få Marple-nyheter redan nu i veckan, medan andra kommer att få dem vid ett senare tillfälle. 

  Samarbetet är ett projekt som utvärderas fortlöpande. Har ni synpunkter, kommentarer eller frågor om Marple och samarbetet mellan Siren och J++, hör gärna av er till nyhetsdesken på telefon 08-408 802 00.

 • 2016-06-20

  Siren och J++ i robotsamarbete

  Med start denna vecka inleder Siren ett samarbete med några av landets främsta datajournalister på journalistikbyrån Journalism++ Stockholm (J++). Det innebär att Sirens användare kommer att få tillgång till statistikuppslag framtagna av J++ nyhetsrobot Marple, en tjänst som söker av stora mängder data på jakt efter intressanta avvikelser och trender. 

  I ett första skede kommer Marple att hitta lokala uppslag i Brottsförebyggande rådets statistik över anmälda brott. Underlagen levereras till berörda redaktioner tillsammans med en statistikfil och en grafikfil. 
  Redaktionerna får använda data och grafik fritt, dock erfordras källhänvisning till Siren/J++. 

   

  Har du frågor om Marple och samarbetet mellan Siren och J++, kontakta Sirens nyhetsdesk på nummer 08-408 802 00.

 • 2016-06-13

  Siren utökar bevakningen av HVB-hem

  Konflikter kopplade till nyetableringar av HVB-hem har blivit ett vanligt inslag i samhällsdebatten och medierapporteringen. I Nacka föredrog grannarna Hells Angels framför flyktingbarn, enligt DN. I Ljusne startade en ung kvinna en namninsamling mot ett HVB-hem, enligt Hela Hälsingland. Och även i bland annat Örebro, Haninge, Färjestaden och Strängnäs har HVB-planer mötts av protester under våren, enligt lokala medier.

  Nyhetsbyrån Siren har nu inlett en omfattande bevakning av tillstånden att starta nya HVB-hem i landets kommuner. Vi bevakar fortlöpande följande handlingstyper: 

  + Ansökningar om att få starta HVB-hem. 
  Här fångar vi upp ansökningar av såväl etablerade HVB-företagare som godhjärtade medborgare eller rena lycksökare. 

  + IVO:s avslag på ansökningar. 
  Vi bevakar vilka ansökningar som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av olika skäl säger nej till. Oftast beror det på brister i den planerade verksamheten. 

  + IVO:s tillstånd att bevilja HVB-hem. 
  Vi skickar ut besluten att bevilja tillstånd att etablera ett nytt HVB-hem. 

  I bevakningen ingår även stödboenden och LSS-verksamheter, enligt samma princip.
 • 2016-05-02

  Ulf Fahlén blir nyhetschef på Siren

  Reportern Ulf Fahlén tar över rollen som nyhetschef på Siren från och med maj. Ulf värvades till nyhetsbyrån 2014 från Expressen, och har tidigare jobbat på bland annat Arbetarbladet. Enligt Sirens chefredaktör Emma Boëthius kommer han att vara en nyckelspelare i det redaktionella utvecklingsarbetet.
  - Ulf är en otroligt duktig journalist, med en träffsäker språkkänsla och en fallenhet för nyhetsvärdering. Han har ovanligt lätt för att sätta sig in i komplicerade ärenden och lyfta fram det som är relevant och berör, vilket är själva kärnan i Sirens nyhetsarbete.
  Ulf Fahlén ser fram emot sin nya roll.
  - Det är förstås både hedrande och inspirerande att få chansen att vara med och utveckla en så vass och viktig redaktion som Siren, säger han.
  Som nyhetschef kommer Ulf bland annat att driva nyhetsbyråns pågående arbete inom robotjournalistik.
  - Redaktionen tar fram över tusen nyhetsutskick - varje dag. Vi har ett enormt material, och att skapa texter med hjälp av algoritmer är därför något som lämpar sig särskilt väl för just vår verksamhet, säger Emma Boëthius.
  Nyhetsbyrån Siren har jobbat med robotjournalistik under flera år, men är just nu inne i en extra expansiv fas.
  - Det här är en väldigt positiv utveckling. Vi ser över sätt att både förbättra och förenkla vårt nyhetsarbete. Ulf har en omfattande kunskap om våra olika flöden, och många kloka tankar om hur myndighetsbevakningen kan effektiviseras.

 • 2016-04-14

  Emma Boëthius ny chefredaktör på Siren

  Emma Boëthius tar över som chefredaktör på Nyhetsbyrån Siren efter Matti Larsson. Matti Larsson fortsätter som vd för bolaget.

   

  Emma Boëthius rekryterades till Nyhetsbyrån Siren från Expressen 2014, där hon jobbat i nio år, främst digitalt. På Expressen arbetade Emma bland annat som nyhetschef, nöjeschef och inhoppande editionschef. Hon var en av de redaktionella chefer som arbetat aktivt med utvecklingen av Expressens olika kanaler och nya affärsmodeller och satt under sex år med i Expressens digitala ledningsgrupp. Som reporter fick hon 2008 en hedersguldspade efter en granskning av Casino Cosmopol. Hon har också erfarenhet från lokalpress.

   

  På Siren har Emma Boëthius hittills arbetat som nyhetschef. I sin nya roll som chefredaktör kommer hon att få ett övergripande journalistiskt ansvar för nyhetsbyrån. Sirens vd Matti Larsson är mycket glad över att Emma tackat ja:

  - Emmas mångsidiga journalistiska kunskap och gedigna bakgrund som arbetsledare kommer att vara perfekt när hon nu tar över jobbet som chefredaktör. Hon har stor förståelse för våra kunders olika behov, viktig erfarenhet av förändringsarbete, en digital spetskompetens och ett fantastiskt driv.

   

  Emma Boëthius är hedrad av uppdraget.

  - Det här är ett drömjobb. Siren är en av Gräv-Sveriges viktigaste aktörer, och det enorma jobb våra medarbetare gör varje dag är unikt. Att få leda och utveckla det journalistiska arbetet på en så pigg och kunnig redaktion som Siren känns som en fantastiskt rolig utmaning.

   

  Nyhetsbyrån Siren skickar varje dag ut 3000 nyheter och nyhetsunderlag till stora och små redaktioner, över hela Sverige. Varannan sekund laddar ett nyhetsföretag ner en nyhet med Siren som källa.

  - Siren satsar just nu på stora utvecklingsprojekt. Vi lanserar just nu ett nytt arkivbolag tillsammans med Piscatus och utforskar samtidigt fler sätt att använda vårt unika och omfattande material. Det finns också mer att utveckla inom den robotjournalistik som vi jobbat med i flera år. Med Emma som chefredaktör känner jag mig trygg i att nyhetsbyråns journalistik vilar i goda händer, samtidigt som jag som vd får chansen att lägga mer kraft på att utveckla andra delar av Siren.

   

  Före mer information, vänligen kontakta:

  Emma Boëthius, 0702-235673

  Matti Larsson, 0722-135510
 • 2016-04-07

  Matti Larsson korad som Gräv-Sveriges elfte mäktigaste

  Sirens vd  Matti Larsson placeras återigen i toppen av listan över Sveriges mäktigaste grävande journalister, framtagen av tidningen Scoop. I år rankas han på elfte plats. 


  Matti Larsson är glad över att Nyhetsbyrån Sirens hårda arbete uppmärksammas.


  - Det är en väldigt hedrande placering. Siren gräver varje dag fram hundratals underlag för att tillfredsställa behoven hos redaktioner över hela Sverige. Vi fortsätter att förbättra tjänsten för varje år som går. Att nyhetsbyrån uppmärksammas på det här sättet är en viktig sporre att fortsätta det arbetet.


  Matti Larsson är extra stolt över att Scoop nämner Sirens kamp för att värna om offentlighetsprincipen.


  - Offentlighetsprincipen är den viktigaste förutsättningen för grävande journalistik vi har i Sverige. Urholkas den skadas den svenska journalistiken i grunden.


  Listan över Sveriges främsta grävare är framtagen ur en ursprunglig grupp på 100 personer. Scoops jury har sedan gallrat fram 30 namn, som rankats efter sin betydelse i Gräv-Sverige. Toppar listan gör SVT:s Bosse Lindquist.

 • 2016-02-23

  Nyhetsbyrån Siren och Piscatus slår samman verksamheter – skapar tillsammans Sveriges största arkiv med domar och myndighetsbeslut

  Nyhetsbyrån Siren och Piscatus har sedan flera år konkurrerat om att vara den största innehållsägaren av domar och andra myndighetshandlingar. Nu bildar de forna konkurrenterna ett gemensamt bolag där de erbjuder ett sammanslaget arkiv som innehållsmässigt är vida överlägset allt annat på marknaden.

   

  - Tillsammans blir vi starkare och får större resurser för utveckling av verksamheten. Vår ambition är att vara den självklara leverantören av arkivtjänster med verktyg för kvalificerad research och möjligheter till gedigna kartläggningar av personer, bolag och företeelser, säger Matti Larsson, vd Nyhetsbyrån Siren.

   

  Det gemensamma arkivbolaget kommer att ägas till lika delar av respektive part. Bolagsbildning är inledd och det pågår en process för att rekrytera en verkställande direktör till bolaget.

   

  - Vi har höga ambitioner med det nya bolaget, säger Mikael Ekman, vd Piscatus. Samordningen medför redan från början en kraftig förstärkning av erbjudandet till befintliga och nya kunder och inom kort kommer vi att kunna lansera en större produktportfölj.

   

  Nyhetsbyrån Sirens övriga verksamheter berörs inte av sammanslagningen.

   

  Nyhetsbyrån Siren – Swedish Information, Research and News AB – ägs av bolagen Sparkwood Avenue AB, ZEP Media AB och Ägir AB. Piscatus ägs av Robert Aschberg, Mikael Ekman, Martin Fredriksson och Jiri Pallas. Tillsammans omsätter bolagen idag cirka 20 MSEK.

 • 2015-10-21

  Skatteverket vinner priset Årets registratur

  Nyhetsbyrån Siren har delat ut priset för Årets registratur sedan 2009. Priset – och äran – går till den myndighet som under föregående år gjort goda insatser i offentlighetsprincipens namn.

  I år går priset till Skatteverket. Juryns motivering lyder:

  Genom systematiska utlämnanden av stora mängder handlingar efter ofta komplicerade önskemål visar Skatteverkets registratorer och handläggare prov på pålitlighet, professionalitet och gedigen kunskap om offentlighet. Därmed ger verket landets medier förutsättningar för att bedriva en god ekonomijournalistik.

  – Våra kriterier för priset är kunskap om tryckfrihetsförordningen, snabbhet, tillgänglighet, pålitlighet, miljötänkande, ansvarstagande och engagemang. Detta kan många myndigheter svara upp till, men i år stack Skatteverket ut lite extra, sa Robin Folkö, Sirens tillförordnade nyhetschef, när priset delades ut i samband med Föreningen för arkiv och informationsförvaltnings konferens i dag.

  Siren är störst i Sverige på myndighetsbevakning och förser dagligen cirka 200 medieföretag och organisationer med information. Redaktionen har under åren byggt upp en unik erfarenhet av hur offentlighetsprincipen efterlevs i praktiken – och tar inte sällan strid för att upprätthålla kravet på öppenhet i domstolarna. Med priset för Årets registratur vill vi lyfta fram de många goda insatser som görs för öppenhet och transparens.

 • 2015-06-10

  Polisen måste tänka om efter Sirens överklagande

  Polismyndigheten nekade Siren att ta del av vissa grupper av ordningsböter som utfärdats i Stockholm under en vecka i januari. Motiveringen? Det skulle vara för resurskrävande att ta fram handlingarna. Den förklaringen håller inte, menar kammarrätten som nu tvingar myndigheten att leta fram handlingarna och göra om prövningen.

   

  Läs kammarrättens dom här.

 • 2015-05-28

  Tullverket måste ompröva Sirens begäran

  Nyhetsbyrån Siren ville få ut kopior av strafförelägganden från Tullverket - men fick avslag med hänvisning till att absolut sekretess gäller för myndighetens register. Nu måste Tullverket göra om prövningen. Kammarrätten konstaterar att begäran inte avsåg registeruttag, utan faktiska handlingar.

   

  Läs kammarrättens beslut här.

   

 • 2015-05-04

  SR P1: ”Siren pionjärer på ny teknik"

  I lördags berättade radioprogrammet Medierna i Sveriges Radio P1 om Nyhetsbyrån Sirens automatiserade nyhetsrapportering. Sirens chefredaktör och vd Matti Larsson intervjuades om detta nya område inom journalistiken, där Siren länge legat i framkant. Du kan lyssna på reportaget här: "Flitiga robotar gör journalistiskt vardagsslit" (SR Medierna).

 • 2015-04-24

  Sirens "robotjournalistik" uppmärksammas i DN

  Dagens Nyheter skriver i dag om automatiserad ”robotjournalistik” och uppmärksammar att Nyhetsbyrån Siren sysslat med detta i flera år.

   

  – Vi har reportrar som alla andra redaktioner, men hanteringen av volymmaterial försöker vi automatisera i så hög grad som möjligt. Inte minst för att det är mördande tråkiga arbetsuppgifter, säger Sirens chefredaktör och vd, Matti Larsson, till DN.

   

  Robotarna tar över journalistiken (DN.se)

   
 • 2015-04-23

  Sirens nyhet om Pirate Bay-grundaren en världsangelägenhet

  Nyhetsbyrån Sirens nyhet om Pirate Bay-grundaren som inte får spela Nintendo i sin cell har spridit sig över hela världen de senaste dagarna. Såväl amerikanska Slate som franska L'Express och holländska De Telegraaf har skrivit om Fredrik Neijs överklagande till förvaltningsrätten efter att Sirens ingress plockats upp av svenska medier.

   

  Nedan ett urval av internationella nyhetssajter som skrivit om Neij.

   

  https://torrentfreak.com/pirate-bays-fredrik-neij-cant-play-nintendo-classics-in-prison 

  http://www.slate.com/blogs/future_tense/2015/04/17/swedish_prison_denies_fredrik_neij_or_tiamo_access_to_his_original_nintendo.html

  http://www.telegraaf.nl/digitaal/games/23937822/__Pirate_Bay-oprichter_mag_niet_gamen_in_cel__.html

  http://arstechnica.com/tech-policy/2015/04/pirate-bay-co-founder-denied-bid-to-play-original-nintendo-in-prison/

  http://www.eteknix.com/the-pirate-bays-fredrik-neij-not-allowed-to-play-on-his-nintendo-in-prison/

  http://www.techviewon.com/co-founder-pirate-bay-fredrik-neij-cannot-have-nintendo-while-he-serves-his-sentence/

  http://www.polygon.com/2015/4/19/8453053/pirate-bay-co-founder-cant-play-nintendo-in-prison

  http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Pirate_Bayin_Kurucu_Ortagi_Fredrik_Neije_Nintendo_Yasagi-78021.htm

  http://www.gamespot.com/articles/pirate-bay-co-founder-denied-nes-in-prison/1100-6426761/

  http://www.techneate.com/fredrik-neij-no-puede-jugar-nintendo-la-prision

  http://www.xgn.nl/nieuws/67972/pirate-bay-oprichter-fredrik-neij-krijgt-geen-nes-in-cel

  http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/le-cofondateur-de-pirate-bay-interdit-de-console-de-jeux-en-prison_1672728.html

  http://www.vandal.net/noticia/1350663192/las-autoridades-penitenciarias-niegan-al-fundador-de-the-pirate-bay-acceso-a-una-nes/

  http://pclab.pl/news63297.html

  http://www.gamespilot.de/news/pirate-bay-mitbegrunder-darf-im-gefangnis-nicht-nes-spielen-148196

  http://tekno.kompas.com/read/2015/04/20/15560067/Cuma.Nintendo.Lawas.yang.Dilarang.Dimainkan.di.Penjara

  http://www.zive.cz/bleskovky/spravce-pirate-bay-zaluje-veznici-nechteji-mu-povolit-na-cele-nintendo/sc-4-a-177958/default.aspx

  http://gamethu.vnexpress.net/gt/chuyen-game/2015/04/44067-ong-trum-pirate-bay-khong-duoc-choi-game-nintendo-trong-tu/

  http://www.spaziogames.it/notizie_videogiochi/console_multi_piattaforma/215285/il-fondatore-di-pirate-bay-non-puo-giocare-con-i-sistemi-nintendo-in-prigione.aspx

  http://tehnoklik.net.hr/vijesti/suosnivac-pirate-baya-ne-smije-igrati-staru-nintedovu-konzolu-u-zatvoru

  http://www.tgspot.co.il/pirate-bay-co-founder-cant-play-nintendo-in-prison/

  http://www.digitallife.gr/fredrik-neij-has-one-desire-to-take-his-nes-to-his-cell-70220

  http://stopgame.ru/newsdata/24347

   

 • 2015-03-19

  Har du Sveriges bästa nyhetsnäsa?

  Nyhetsbyrån Siren söker en vass nyhetsjägare till sommaren. Vill du vara först med att avslöja nästa stora bedrägerihärva eller vårdskandal? Då kan du vara den vi letar efter. Möjlighet till förlängning i höst finns!

   

  Detta är vi!

  Nyhetsbyrån Siren bevakar myndigheter och domstolar åt Sveriges nyhets- och medieföretag. Varje dag laddas fler än 1 000 nyhetsunderlag ner från Sirens kundwebb. Inför sommaren söker vi en reportervikarie med stark nyhetskänsla.

   

  Är detta du?

  Du är van att självständigt leverera texter i högt tempo och har en väl utvecklad förmåga att nyhetsvärdera, vinkla och sammanfatta byråkratiska handlingar i kärnfulla ingresser. Du har relevant utbildning och ett intresse av kriminal- eller medicinjournalistik. Vi vill att du har några års erfarenhet som journalist, gärna från lokala medier.

   

  Skicka din ansökan till t.f. nyhetschef Robin Folkö på jobb@siren.se. Sök idag - rekryteringen sker fortlöpande.

   

  TJÄNSTEN ÄR NU TILLSATT.

 • 2015-03-06

  Sirens chefredaktör en av de mäktigaste i Gräv-Sverige

  Sirens chefredaktör och ansvarige utgivare Matti Larsson har av tidningen Scoop utsetts till den tionde mäktigaste personen inom den undersökande journalistiken i Sverige, i konkurrens med kända grävare på landets största nyhetsredaktioner. 

  Scoop motiverar placeringen av Matti Larsson på tio-i-topp-listan bland annat med att han "har förfinat affärsidén med att serva 200 medieföretag med kvalificerad research från offentliga handlingar". 

  - Siren är underleverantör till Sveriges främsta undersökande journalister. Vi arbetar hårt varje dag för att försöka svara upp mot deras högt ställda krav. Att bli omnämnda i ett sådant här sammanhang ser vi som ett kvitto på att redaktionen gör ett fantastiskt jobb som inte går världen obemärkt förbi, kommenterar Matti Larsson sin plats på maktlistan.

 • 2015-01-23

  Sirens valbevakning kan få pris – igen

  Efter valet 2010 fick Nyhetsbyrån Siren motta guldspadejuryns hedersomnämnande för sin omfattande granskning av kandidaterna. Nu har Siren på nytt chansen att få ett fint pris för sin valbevakning. Det är norska NODA Awards som har nominerat valsajten politiskaklassen.se i kategorin ”Facts”, tillsammans med bland annat NRK och Helsingin Sanomat. Sajten är framförallt ett resultat av reportern Annie Hellquists ansträngningar.

   

  – Nomineringen visar att Sirens satsningar på undersökande egen journalistik håller hög internationell klass. Vi är mycket hedrade, säger Matti Larsson, vd och ansvarig utgivare för Nyhetsbyrån Siren.

   

  NODA (Nordic Data Journalism Conference) arrangeras varje år av NxtMedia – ett nordiskt program för innovationer inom media. Bland föreningens medlemmar märks bland annat norska Polaris Media och svenska Stampen-koncernens utvecklingsbolag Mktmedia. Årets konferens hålls den 30-31 januari i norska Ålesund, där också årets vinnare av NODA Awards presenteras.

   

  Det nominerade bidraget: http://www.politiskaklassen.se

   

  Presskontakt

  Nyhetsbyrån Siren: 08-720 31 23

  Matti Larsson, vd och ansvarig utgivare: matti.larsson@siren.se

   

  Läs mer om priset på http://www.nxtmedia.no

 • 2014-11-26

  Utrikesdepartementet får bassning efter Nyhetsbyrån Sirens anmälan

  De begärda handlingarna dröjde över två månader - så Nyhetsbyrån Siren anmälde utrikesdepartementet till justitieombudsmannen. Och UD får nu hård kritik av JO, som konstaterar att dröjsmålet varit oacceptabelt långt. Handlingarna, som rörde misstänkta brott och trafikförseelser begångna av diplomater, borde ha kunnat "lämnas ut inom någon dag", anser JO.

   
 • 2014-10-23

  Grattis Konsumentverket – ni är bäst i Sverige på offentlighetsprincipen!

  Med priset Årets registratur vill Nyhetsbyrån Siren uppmärksamma goda insatser i offentlighetsprincipens namn.  Priset går till registratorer vid en myndighet som under föregående år arbetat föredömligt med öppenhet, tillgänglighet, snabbhet, miljötänkande och engagemang.

   

  Mottagare av priset år 2014 är Konsumentverket.

   

  - Empirin visar att de flesta myndigheter sköter offentlighetsprincipen väl. Sedan finns det ett fåtal som inte är lika engagerade och några som är verkliga föredömen. Konsumentverket är ett exempel på det sistnämnda, säger chefredaktör Matti Larsson.

   

   

  Siren bevakar fortlöpande fler myndigheter än några andra medier. Arbetet ger redaktionen en unik inblick i hur myndigheterna tillämpar offentlighetsprincipen i praktiken. Siren har ofta tagit strid för rätten att ta del av allmänna handlingar, genom att ta ärenden till JO eller till domstolarna. Med priset Årets registratur vill nyhetsbyrån uppmärksamma goda insatser i offentlighetsprincipens namn.

   

   

  Redaktionens motivering:

  Konsumentverkets registratur är ett föredöme i Myndighetssverige genom sin snabbhet, pålitlighet och systematik i rutinerna för att registrera handlingar, som bland annat möjliggör omedelbara utlämnanden av omfattande mängder anmälningar mot specifika aktörer. Därmed skapar verket förutsättningar för landets medier att bedriva en god konsumentjournalistik.

   

   

  / Matti Larsson, chefredaktör och ansvarig utgivare

   

 • 2014-06-11

  Nyskapande grafik i Sirens valbevakning

  Siren gör inför valet 2014 en unik grafiksatsning, som möjliggör för lokala och regionala medier att använda skräddarsydda grafer med information från respektive bevakningsområden.

  - Vi arbetar ofta med nyhetsmaterial som lämpar sig väl för grafik. Valprojektet är ett sätt att utvärdera en ny teknik för att framställa lokalt skräddarsydda grafer, med bas i ett omfattande journalistiskt källmaterial, säger chefredaktör Matti Larsson.

  Nyhetsbyrån Siren fick 2010 ett hedersomnämnande av Gulspadejuryn för granskningen av valets kandidater. Årets tema är den politiska klassen. Sirens valsajt politiskaklassen.se kommer att vrida och vända på kandidaterna till höstens val. Vilka är det som vill representera oss och vilka grupper i samhället har störst representation i den politiska klassen?

  - Med 2010 års valbevakning som grund har vi ett unikt referensmaterial. Det gör att vi kan belysa den politiska klassens utveckling sedan förra valet, såväl på riksnivå som lokalt, säger Annie Hellquist, som ansvarar för Nyhetsbyrån Sirens valbevakning.

  Mer information ges av chefredaktör Matti Larsson eller valredaktör Annie Hellquist, 08-7203117.
 • 2014-04-14

  UC ger Siren bästa kreditbetyg

  Siren har tilldelats UC:s Guldsigill för högsta kreditvärdighet. Det innebär att kreditupplysningsföretaget placerar Siren i en exklusiv skara av svenska bolag som bedöms ha en större överlevnadspotential än 99,76%.

   

  - Nu ser vi resultaten av ett målmedvetet och långsiktigt arbete att förena hög kvalitet med kontinuerlig utveckling och förnyelse, säger Matti Larsson, vd och chefredaktör.

   

  UC är ett av landets mest välkända kreditupplysningsföretag. Det ägs av de svenska affärsbankerna och bildades 1977.

   

  Mer information: Matti Larsson, vd och chefredaktör

   

   

   

   

 • 2014-04-11

  Svidande JO-kritik efter Sirens anmälan

  Landstinget i Värmland får allvarlig kritik för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar från Nyhetsbyrån Siren. Siren begärde ut samtliga domar om tvångsundersökning med postorten angiven, men fick nej.

  Det tog sedan sju månader innan landstinget överlämnade Sirens överklagan till kammarrätten, vilket JO anser är oacceptabelt. JO konstaterar att den smittskyddsläkare som tog emot begäran haft bristfällig kunskap om regelverket kring utlämnande av allmänna handlingar.

   

  Läs beslutet

 • 2014-04-11

  Stort internationellt genomslag för Siren-nyhet

  Perez Hilton har bloggat om Siren-nyheten för sina 300 miljoner månatliga läsare. Medier i Chile, Vietnam, USA och Rumänien har rapporterat om den. Sällan har Sirens myndighetsbevakning fått så stort internationellt genomslag.

   

  Nyheten handlade om Jimi Fritze, som drabbats av en hjärnblödning och sedan från sjuksängen hörde läkarna och de anhöriga diskutera organdonationer efter hans nära förestående död. Sirens Annie Hellquist fiskade upp anmälan till IVO och reportern Sepáram Damon Dastory skrev en klassisk Siren-ingress. 

   

  Spridningen blev explosionsartad. Först i lokala och nationella medier. Men sedan följde en global uppmärksamhet som inte hör till vanligheterna.

   

  - Jag blev, milt sagt, förvånad över det enorma genomslaget, säger Annie Hellquist.

   

  En intressant sak är den utseendeförändring som Jimi Fritze drabbas av i den internationella exponeringen. Se hur han ser ut i Sverige respektive Indonesien, Indien och Estland

   

  Här är ett axplock av utländska medier som rapporterat vidare om nyheten.

   

  EUROPA 

  Storbritannien, The Telegrapf: Swedish stroke patient hears doctors discuss removing his organs

  Frankrike, Gentside: Annoncé en état de mort cérébrale, Jimi Fritze entend la conversation des médecins à propos du prélèvement de ses organes

  Tyskland, Focus: Schlaganfall-Patient hört Ärzte über seinen Tod reden

  Norge, VG: Jimi (44) hørte sin egen dødsdom

  Polen, Na:temat: Pacjent po udarze mózgu skarży szpital. Słyszał lekarzy zastanawiających się, czy po śmierci odda organy 

  Ungern, Vecernji: Bio paraliziran, ali je sve čuo: Prestravio se tijekom razgovora liječnika 

  Nederländerna, AD: 'Hersendode' man hoort hoe artsen organen willen wegnemen

  Belgien, 7sur7: En état de "mort cérébrale", il assiste à une conversation morbide

  Schweiz,20 Minuten: Gelähmter hört, dass Ärzte seine Organe wollen

  Rumänien, Jurnalul: Pacient paralizat, martorul unui dialog INCREDIBIL. "Îi auzeam, dar nu mă puteam mişca"  

  Portugal, Doente paralisado ouve médicos discutirem doação dos órgãos 

  Ryssland, Medportal: Парализованный швед подал в суд на обсуждавших изъятие его органов врачей

  Italien, In Dies: In stato di morte celebrale sente che vogliono espiantargli gli organi

  Finland, Iltalehti: Lääkärit puhuivat jo elinluovutuksesta - potilas kuuli kaiken

  Slovakien, Topky: Lekári chceli darovať orgány od živého pacienta: Mysleli, že je mŕtvy, on to všetko počul! 

  Grekland, Madata: Έπαθε εγκεφαλικό μόλις άκουσε να συζητάνε για τη δωρεά των οργάνων του

  Estland, Postimees: Infarkti saanud mees kuulis, kuidas arstid arutasid ta organite andmist doonorluseks

   

  ASIEN 

  Indonesien, Detik: Di Tengah Koma, Pria Ini Dengar Rencana Dokter yang akan 'Memanen' Organnya

  Indien, ANI News: 'Paralyzed' Swiss man sues hospital for trying to harvest his organs

  Vietnam, 24H: Bệnh nhân sợ hãi tỉnh dậy khi phải hiến tạng 

  Kina, Look Huanqiu: 瑞典患者中风后险被医生强行捐献器官

  Israel, Haaretz:  Doctors discussed transplants in front of conscious donor

   

  AUSTRALIEN 

  News.com: Swedish man sues hospital for trying to take his organs while he lay paralysed but fully conscious

   

  USA 

  ABC News: Stroke patient hears doctors discuss organ donation

  Perez Hilton: SCARY! Paralyzed Man Makes An Official Complaint After He Heard The Doctors Talking About Donating His Organs!

  Fox News: Paralyzed Swedish man sues hospital for discussing donating his organs
   

  SYDAMERIKA 

  Chile, Biobiochile: Paciente sueco escuchó a médicos discutir donar sus órganos sin poder avisar que seguía consciente 

  Brasilien, Terra: Médico erra diagnóstico e quase ‘mata’ paciente em coma 

 • 2013-10-24

  Förvaltningsrätten i Stockholm Årets registratur

  Årligen granskar Siren fler än 400 myndigheter, kommuner och landsting och bedömer hur de hanterar frågor om handlingsutlämnande utifrån kriterierna kunskap om TF, snabbhet, tillgänglighet, pålitlighet, miljötänkande, ansvarstagande och engagemang.

   

  I år har Siren utsett Förvaltningsrätten i Stockholm till Årets registratur. Juryns motivering lyder: "Som landets största domstol föregår Förvaltningsrätten i Stockholm med gott exempel när det gäller snabbhet, tillförlitlighet och service. Med sin lösningsorienterade inställning till utlämnande av omfattande mängder handlingar visar domstolen att den sätter offentlighetsprincipen i främsta rummet."

   

  Priset för Årets registratur instiftades 2009. Årets pris delades ut av chefredaktör Matti Larsson och togs emot av Meg Goldmann och Sussie Holm på Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundets konferens den 24 oktober. 
 • 2013-07-02

  Vanvårdades hemort oftast inte hemlig

  Uppgifter om på vilken ort personer som sökt ersättning för vanvård hos statliga Ersättningsnämnden bor är i många fall offentliga.

  Det slår kammarrätten fast efter ett överklagande från Nyhetsbyrån Siren. Vissa av ortsnamnen och övriga personuppgifter kan dock inte lämnas ut utan risk för att den sökande lider men, finner domstolen.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet: Christine Odén, reporter. 

 • 2013-06-25

  Siren får bästa kreditbetyg av Soliditet

  Soliditet ger Siren den högsta kreditratingen som finns - AAA. Färre än tre procent av landets företag bedöms ha så god kreditvärdighet.

   

  - Det är som roligast när siffror och bokstäver dansar tillsammans till samma fina melodi, säger Matti Larsson, vd. Soliditets utmärkelse platsar bra bredvid de fina journalistiska diplomen från till exempel Föreningen Grävande Journalister.

   

  Soliditet är Sveriges mest välkända kreditratingsystem. Årligen värderas landets samtliga företag på 2.400 punkter som delas upp i fyra delmoment: Ålder/Verksamhet, Ägare/Ledning, Ekonomi och Betalningsförmåga.

   

  - Även om våra kunder vet att vi alltid levererar så är det skönt att ha svart på vitt att vi också har ekonomiska muskler för att möta framtiden.

   

  Mer information: Matti Larsson, vd

   

   

   

 • 2013-03-11

  Siren får rätt igen om namn på poliser

  Kammarrätten konstaterar att det inte finns skäl att hemlighålla namnen på poliser som gör anmälningar om arbetsskadetillbud i det så kallade Lisa-systemet.

  Därmed får Nyhetsbyrån Siren rätt mot polismyndigheten i Skåne. Den senare befarade att Lisa-rapporteringen skulle strypas om uppgifterna blir offentliga.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet:  Samuel Inghammar, nyhetschef.

   

   

   

 • 2013-02-12

  HFD prövar insyn vid internrevision

  Blir rapporter från myndigheters internrevisioner allmänna handlingar direkt när de har skrivits eller först ett par månader senare när myndigheten beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av rapporten?

  Den frågan har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att pröva efter ett överklagande från Nyhetsbyrån Siren.

   

  Läs beslutet.

   

   

  Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef. 

   

   

   

 • 2013-02-01

  Siren vinner tvist om kronofogdens sekretess

  Kronofogdemyndigheten tvingas lämna ut ett antal handlingar om kvarstadsbeslut som myndigheten velat sekretessbelägga. Detta efter en dom i kammarrätten.

   

  Nyhetsbyrån Siren överklagade kronofogdens beslut och får rätt, bland annat med hänvisning till att handlingarna går att få ut i sin helhet från de domstolar som fattat beslutet om kvarstad.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef. 

 • 2013-01-15

  Siren kräver ändring av polisdatalagen

  Den nya polisdatalagen har gjort det svårare för journalister att ta del av allmänna handlingar. Polisen tolkar lagen som att allmänna handlingar som tidigare lämnades ut elektroniskt nu endast kan lämnas på papper.

   

  Det anser Nyhetsbyrån Siren och organisationen Utgivarna, som därför lämnar in ett förslag till regeringen om att lagen ska kompletteras med ett undantag för verksamheter som verkar under tryck- och yttrandefrihetsgrundlagen.


  - För polismyndigheterna innebär bestämmelserna att utlämnandet av allmänna handlingar tar onödigt stora resurser i anspråk som kunde användas till brottsbekämpande verksamhet istället. Situationen är olycklig för både journalistkåren och polisen, säger Matti Larsson, chefredaktör på Siren.

   

  Läs skrivelsen här.

   

  Läs pressmeddelandet här.

 • 2012-12-18

  Siren får rätt mot Finansinspektionen

  En åtalsanmälan om misstänkt marknadsmissbruk var offentlig i sin helhet hos Finansinspektionen efter det att förundersökningen hade lagts ned.

  Det har kammarrätten slagit fast och därmed gett Nyhetsbyrån Siren rätt mot myndigheten.

   

  Läs domen.

   
  Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef.   
 • 2012-11-20

  Siren och Utgivarna kräver ändrad sekretess

  Hemligstämplarna används flitigt på Exportkreditnämnden – trots att den mäktiga nämnden tidigare hävdat fullgod insyns när lagstiftarna ifrågasatt den.

  Nu begär Sirens chefredaktör Matti Larsson och Utgivarnas VD Jeanette Gustafsdotter i en debattartikel i Expressen att regeringen ska se över lagstiftningen.

   
  Läs debattartikeln här.
 • 2012-11-09

  Statistik om tingsrätters påföljder inte hemlig

  Det är inte hemligt vilka tingsrätter som är mest benägna att döma ungdomsbrottslingar till vård snarare än böter eller ungdomstjänst. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast.

  Brottsförebyggande rådet vägrade lämna ut statistiken till Siren. Men nu får nyhetsbyrån alltså rätt i högsta instans.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef.  

 • 2012-10-31

  Dom om tvångsundersökning ska lämnas ut

  Smittskyddsläkaren i Värmland är skyldig att lämna ut en kopia av en dom om tvångsundersökning efter att ha tagit bort den misstänkt smittade personens personuppgifter med undantag för uppgiften om postort.

  Det slår kammarrätten fast och bifaller därmed Nyhetsbyrån Sirens överklagande i denna del. Domstolen delar däremot smittskyddsläkarens bedömning att den underliggande ansökan om tvångsundersökning inte är offentlig.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef.  

 • 2012-10-08

  Siren och TU träffade regeringens utredare

  Vid ett möte med regeringens utredare för gode män framförde Nyhetsbyrån Siren och Tidningsutgivarna, TU, sina synpunkter på den starka sekretess som skyddar uppgifter om gode män och förvaltare. Siren och TU menar att sekretessen hindrar journalistisk granskning av dessa personer som har fått förtroende att företräda de allra svagaste i samhället.

   

  Ansvarig hos Siren:

  Per Hagström, bitr. nyhetschef. 

 • 2012-09-24

  Lex Sarah-rapporter är allmänna handlingar

  När enskilda anställda inom den kommunala omsorgen rapporter om missförhållanden enligt lex Sarah så blir dessa rapporter allmänna handlingar hos kommunen. Det konstaterar kammarrätten och ger därmed Nyhetsbyrån Siren rätt mot Skellefteå kommun.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet: Nils Westling, reporter.

 • 2012-09-06

  Inte skadligt bli kontaktad av journalist

  Den som blir kontaktad av en journalist kan inte antas lida betydande men av det. Det gäller även om personen i fråga är föremål för utredning hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

  Det här framgår av en kammarrättsdom som ger Nyhetsbyrån Siren har rätt att få ut kontaktuppgifter till en läkare från HSAN.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef. 

 • 2012-08-27

  HSAN mörkade offentlig uppgift

  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd hade inte rätt att hemlighålla var en person, som tidigare hade haft svensk läkarlegitimation, planerade att arbeta om han skulle få tillbaka legitimationen.

  Det slår kammarrätten fast och ger därmed Nyhetsbyrån Siren rätt mot ansvarsnämnden.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef. 

 • 2012-08-20

  Siren får rätt mot HSAN

  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd hade inget lagstöd för att hemlighålla personnummer och kontaktuppgifter till en person som hade ansökt hos nämnden om att återfå sin legitimation. Det här slår kammarrätten fast i en dom och ger därmed Nyhetsbyrån Siren rätt.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef.

 • 2012-07-05

  Felaktigt registrerad pappa inte hemlig

  Det finns ingen anledning att hemlighålla identiteten på en man som anmält Försäkringskassan för att myndigheten av misstag registrerat honom som far till ett barn som inte är hans. Det slår kammarrätten fast och ger därmed Nyhetsbyrån Siren rätt mot Datainspektionen. Domstolen beslutar att Datainspektionen ska lämna ut en kopia av anmälan utan maskeringar till Siren.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet: Per Hagström, biträdande nyhetschef.  

 • 2012-06-26

  Larm om missförhållanden alltjämt allmänna

  När enskilda anställda inom den kommunala omsorgen rapporter om missförhållanden enligt lex Sarah så blir dessa rapporter allmänna handlingar hos kommunen. Det konstaterar kammarrätten och ger därmed Nyhetsbyrån Siren rätt mot Huddinge kommun.

   

  Lex Sarah-bestämmelserna ändrades i juli 2011 och kommunen menade att lagändringen medfört att de anställda inte längre ska ses som självständiga i förhållande till kommunen i lex Sarah-ärenden. Men kammarrätten konstaterar att det alltjämt är den anställdes personliga ansvar att rapportera missförhållanden och att deras rapporter därmed blir inkomna handlingar hos kommunen.

   

  Läs domen.


  Ansvarig för överklagandet: Nils Westling, reporter.
 • 2012-06-25

  Inte hemligt var anmäld läkare arbetat

  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd vägrade lämna ut uppgiften om en anmäld läkares arbetsplats.

  Men nu slår kammarrätten fast att uppgiften är offentlig och ska lämnas ut till Nyhetsbyrån Sirens reporter.

   

  Kammarrätten poängterar att det bara är särskilt integritetskänsliga uppgifter som kan sekretessbeläggas enligt den bestämmelse som gäller hos ansvarsnämnden.

   

  Läs domen.

   

  Ansvarig för överklagandet: Maria Elowsson, reporter. 

Ring oss 08-408 802 00
Website Security Test