Välj din egen nyhetsprofil

Siren har landets mest omfattande myndighets-
bevakning och kan skräddarsy nästan vilka
nyhetsflöden som helst.
Över 200 medieföretag inom press, radio, tv och internet med miljontals läsare, tittare och lyssnare förlitar sig dagligen på Sirens nyhets- och informationsflöden för sin rapportering. Våra nyhetskunder vet bäst hur nyheterna ska presenteras. Vi levererar nyhetsunderlag i form av beslut, domar, skrivelser, rapporter och alla typer av handlingar från Sveriges mest omfattande myndighetsbevakning. Sirens reportrar sammanfattar underlagen i korta nyhetsingresser.

Varje nyhet kodas med bland annat kommun, myndighet och kategori, vilket möjliggör precisa nyhetsflöden utifrån varje redaktions eller medarbetares bevakningsområde.
Ring oss 08-408 802 00
Website Security Test