Kostnadseffektiva lösningar för informationshämtning

Välj bland våra befintliga feeder eller låt oss skapa nya efter dina behov.
Siren är en av Sveriges största informationsgrossister. Vårt kärnområde är rättslig information, där vi till exempel samlar in samtliga domar på landets domstolar.
Sirens informationsavdelning erbjuder inhämtning, digitalisering och indexering av i stort sett vilket material som helst. Vi erbjuder såväl snabba skanningsinsatser vid enstaka tillfällen som långa åtaganden, där vi kontinuerligt inhämtar en viss sorts handlingar.

I de fall vi inte kan få information digitalt är våra skanneroperatörer utrustade med mobil skannerutrustning och har stor vana av skanning på myndigheter. Med avancerad OCR-programvara tolkar och omvandlar vi det skannade materialet till sökbar text.
Ring oss 08-408 802 00
Website Security Test